Naujienos ir renginiai

Archyvas

2019. 03. 08

Sveikinimas

Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

 Mieli Kolegos, 

Sveikindamas Kovo 11-osios proga norėčiau Jums palinkėti būti stipriais ir kantriais, ginant ir saugant Vertybes, kurias mums ši brangi diena subrandino.

Linkiu, kad Laisvė savyje ir Laisvė šalia mūsų neapkarstų;
Ji nebūtų nugairinta abejonių ir neteisybių;
kad Ji, įvairiais vardais šaukiama, neliktų bevardė –
Kad susitelkę kurtume jos Rūmą.
Kasdien. Po Truputį. Po mažą žingsnelį. Atkakliai ir kryptingai.
Link Tobulybės. Link Tėvynės klestėjimo... 

Pagarbiai, Gintaras Valušis