Naujienos ir renginiai

Archyvas

2020. 06. 05 -

Sveikiname mūsų kolegą Gediminą Trinkūną

Sveikiname mūsų kolegą Gediminą Trinkūną 70-mečio proga!
 
Jis yra ilgametis FTMC Molekulinių darinių fizikos skyriaus Biofizikinių tyrimų laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas. Savo teoriniais rezultatais, gautais sprendžiant atomo teorijos klausimus, vystant modernius kompiuterinio modeliavimo metodus bei nagrinėjant energijos pernašos fotosintezėje problemas, yra gerai žinomas mokslinėje bendruomenėje. G. Trinkūno suformuluotas fliuktuojančios antenos modelis bei augalinės pirmosios fotosistemos raudonųjų būsenų modelis, siejantis šias būsenas su atskirtų krūvių būsenomis, jau pelnė visuotinį pripažinimą. Jo pasiūlyta teorija, aprašanti bakterinių kompleksų fuorescencijos spektrų ypatumus, siejant šiuose reiškinius su poliaroniniu eksitonu, yra taip pat labai plačiai toliau vystoma. 
 
G. Trinkūnas taip pat yra gerai žinomas kaip muzikantas, jis šiuo metu groja altu Vilniaus mėgėjų orkestre, buvo ilgametis fizikų kvarteto dalyvis. Vyresni kolegos jį prisimena ir kaip populiarios grupės „Vienuoliai“ ansamblio gitaristą.
 
Linkime jubiliatui daug tolimesnių kūrybingų metų, nenuilstamos energijos ir naujų atradimų.