Naujienos ir renginiai

Naujienos

2017. 05. 27

Priėmimas į 2017 m. doktorantūrą

Vadovaujantis Vilniaus universiteto ir VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro 
fizikos 02P, chemijos 03P ir medžiagų inžinerijos 08T krypčių Doktorantūros reglamentais, FTMC skelbia konkursą doktorantūros studijoms į šių mokslo krypčių disertacijų tematikas >>>>

Priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Stojantys į doktorantūrą į FTMC Doktorantūros skyrių iki birželio 23 d14:00 val. Saulėtekio al. 3, C424 arba D417 kab. (diplomus gaunantys vėliau, diplomų kopijas pateikti gali iki birželio 26 d. 12 val.) pateikia:
 1. Prašymą FTMC Direktoriui  (pavyzdys >>>>);
 2. Magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
 5. Savo mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, konferencijoje skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
 6. Anketą su nuotrauka (anketos forma >>>>);
 7. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją. 

Birželio 27 d. 10:00 val. doktorantūros komitetų nustatyta tvarka su pretendentais pokalbiai vyks FTMC, Saulėtekio al. 3, C301 kab. Rezultatai vertinami 10 balų sistema.
Priėmimas į elektros ir elektronikos inžinerijos 01T krypties doktorantūros studijas vykdomas
Vilniaus Gedimino technikos universitete. 

Doktorantūros studijų pradžia – spalio 1 d.
Su priimtaisiais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo mėnesį.
Stojančiojo į doktorantūrą atrankos formos
 • FIZINIAI MOKSLAI
  chemijos kryptis 03P – pokalbis
  fizikos kryptis 02P – pokalbis
 • TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
  medžiagų inžinerijos kryptis 08T – pokalbis

Išsamesnė informacija teikiama FTMC Doktorantūros skyriuje adresu: 
Saulėtekio al. 3, C424 kab., tel. 264 1954 arba D417 kab., tel. 261 9652