Naujienos ir renginiai

Naujienos

2017. 08. 21

Papildomas priėmimas į doktorantūrą

Vadovaujantis Vilniaus universiteto ir VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro
fizikos 02P ir chemijos 03P krypčių Doktorantūros reglamentais, FTMC skelbia konkursą doktorantūros studijoms į šių mokslo krypčių disertacijų tematikas >>>>

Priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Stojantys į doktorantūrą į FTMC Doktorantūros skyrių iki rugsėjo 8 d. 15:00 val. Saulėtekio al. 3, C424 arba D417 kab. pateikia:

 1. Prašymą FTMC Direktoriui  (pavyzdys >>>>);
 2. Magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
 5. Savo mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, konferencijoje skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
 6. Anketą su nuotrauka (anketos forma >>>>);
 7. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Rugsėjo 12 d. 10:00 val. doktorantūros komitetų nustatyta tvarka su pretendentais pokalbiai vyks FTMC, Saulėtekio al. 3, C301 kab. Rezultatai vertinami 10 balų sistema.

Doktorantūros studijų pradžia – spalio 1 d.

Su priimtaisiais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo mėnesį.

Stojančiojo į doktorantūrą atrankos formos

 • FIZINIAI MOKSLAI
  chemijos kryptis 03P – pokalbis
  fizikos kryptis 02P – pokalbis

Išsamesnė informacija teikiama FTMC Doktorantūros skyriuje adresu:
Saulėtekio al. 3, C424 kab., tel. 264 1954 arba D417 kab., tel. 261 9652