Doktorantūra

Atgal

Tekstilinės medžiagų dengimo organiniais laidžiais polimerais tyrimai

Laidumas tekstilės medžiagoms gali būti suteikiamas įvairiomis technologijomis. Viena iš jų - dengimas elektrai laidžiais polimerais ir jų kompozicijomis su kitais laidumą didinančiais priedais. Disertaciniame darbe numatoma atlikti politiofeno darinių modifikavimo ir įvedimo į tekstilės medžiagas, modifikavimo žemo slėgio plazma ir cheminiais junginiais, stiprinančius sąveiką tarp polimero ir tekstilės medžiagų aktyvių grupių, tyrimus. Laidžių polimerų įvedimas bus atliekamas taikant cheminės apdailos metodus (dangų formavimą, dažymą, marginimą) bei tiesioginę politiofeno darinių polimerizaciją (in situ) tekstilės medžiagoje. Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į laidžių polimerų įtaką tekstilės medžiagoms suteikiamų funkcinių (apsaugos nuo statinio krūvio ir nuo elektromagnetinio lauko poveikio bei šildymo/šaldymo ir kt.) savybių efektyvumui ir taikomų tyrimo metodų patikimumui.

FTMC turima įranga: SEM, FTIR spektrofotometras, DSC, termovizorius, šiluminio atsparumo nustatymo prietaisas, drėgmės transportavimo savybių tyrimo prietaisas, universali tempimo mašina, dilinimo įranga, elektrostatinių savybių nustatymo prietaisai, elektromagnetinių bangų ekranavimo efektyvumo nustatymo įranga, paviršiaus modifikavimo žemo slėgio plazma įrenginys, dangų formavimo įrenginys, funkcinių dangų formavimo mašina, įmirkymo įrenginys, džiovinimo – polimerizacijos mašina, dažymo aukštoje temperatūroje įrenginys. Turima įranga, įsisavintos metodikos, sukaupta patirtis ir kompetencija yra pakankami numatomiems tyrimams atlikti. Tekstiles technologių skyriaus mokslininkai (tame tarpe ir numatomas temos vadovas) yra elektrai laidžiais polimerais dengtų tekstilės medžiagų su apsaugos nuo elektrostatinio krūvio ir elektromagnetinių bangų poveikio bei termoreguliacinėmis savybėmis, kūrėjai bei šios srities LR ir tarptautinių projektų
dalyviai.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu A. Sankauskaite.