Doktorantūra

Atgal

Ultrasparčių fotosrovių dvimatėse pereinamųjų metalų dichalkogenidų medžiagose po femtosekundinių lazerio impulsų sužadinimo tyrimai

Grafeno ir jo unikalių savybių atradimas atkreipė mokslininkų dėmesį ir į kitas dvidimensines (2D) medžiagas. Jos pasižymi savybėmis reikalingomis efektyvesnių optoelektronikos prietaisų, tokių kaip saulės elementai, šviestukai, fotodetektoriai, fototranzistoriai ir kt., kūrimui. Dėl erdvinio apribojimo, šiose medžiagose elektronai yra itin judrūs, o atominių sluoksnių skaičius diktuoja juostinės struktūros ypatumus. Tai, savo ruožtu, atveria universalius pritaikymus plačiame elektromagnetinio spektro diapazone ir, apskritai, technologijų pramonėje. 2D pereinamųjų metalų dikalkogenidai (angl. Transition Metal Dichalcogenides, 2D TMD) yra naujai ir visapusiškai mokslo bendruomenėje tyrinėjamos medžiagos. Darbe būtų matuojami daugiasluoksnių ir vienasluoksnių MoSe2, MoS2 ir WSe2 bandinių THz žadinimo spektrai, krūvininkų gyvavimo trukmės bei kitos elektrinės ir optinės savybės. Šiais tyrimais bus siekiama nustatyti svarbiausius šių junginių fizikinius parametrus ir jų potencialių taikymų galimybes.

Grafeno ir jo unikalių savybių atradimas atkreipė mokslininkų dėmesį ir į kitas dvidimensines (2D) medžiagas. Jos pasižymi savybėmis reikalingomis efektyvesnių optoelektronikos prietaisų, tokių kaip saulės elementai, šviestukai, fotodetektoriai, fototranzistoriai ir kt., kūrimui. Dėl erdvinio apribojimo, šiose medžiagose elektronai yra itin judrūs, o atominių sluoksnių skaičius diktuoja juostinės struktūros ypatumus. Tai, savo ruožtu, atveria universalius pritaikymus plačiame elektromagnetinio spektro diapazone ir, apskritai, technologijų pramonėje. 2D pereinamųjų metalų dikalkogenidai (angl. Transition Metal Dichalcogenides, 2D TMD) yra naujai ir visapusiškai mokslo bendruomenėje tyrinėjamos medžiagos. Darbe būtų matuojami daugiasluoksnių ir vienasluoksnių MoSe2, MoS2 ir WSe2 bandinių THz žadinimo spektrai, krūvininkų gyvavimo trukmės bei kitos elektrinės ir optinės savybės. Šiais tyrimais bus siekiama nustatyti svarbiausius šių junginių fizikinius parametrus ir jų potencialių taikymų galimybes.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu A. Krotkumi.