Doktorantūra

Atgal

ZnMgO plonų sluoksnių ir heterodarinių optinė spektroskopija

Giliosios UV spinduliuotės jutikliai, kurių pagrindą sudaro plačiatarpiai puslaidininkiai - II-oksidai, III-nitridai, deimantas ir SiC - gali būti naudojami aplinkosaugos sistemose (pvz., ozono detekcijai, vandens valymui, teršalų lygio stebėsenai atmosferoje ir biologinėse terpėse). Kadangi draustinių energijų juosta deimante ir SiC yra nekintama, o, pavyzdžiui, AlGaN ją galima keisti (energijos juostų inžinerijos metodais) tik nuo 3.4 eV iki 4.5 eV, šios medžiagos nėra tinkamos kelių spektrinių juostų detekcijai platesnėje UV srityje, nepersiklojančioje su Saulės spektru.
Bendradarbiaudami su moksliniais partneriais iš Taivano ir Latvijos siūlome perspektyvią alternatyvą - ZnO-MgO pseudo-dvinarę medžiagų sistemą [J. Cryst. Growth 477, 169 (2017)] daugiakanalei UV detekcijai palyginti plačiame 3.3-7.8 eV spektriniame diapazone. Disertacinia-me darbe būtų nagrinėjamos dar nespėtos ištirti šios medžiagos fundamentaliosios fizikinės savybės: draustinės energijų juostos tarpas ir jo priklausomybė nuo temperatūros, optinių perėjimų mechanizmai, termiškai sužadinta krūvininkų aktyvacija, struktūrinis homogenišku-mas, skirtingų padėklų įtaka defektų formavimuisi, defektų tipai, optinė išeiga, etc.
 
Daktarinio darbo tikslas - visapusiškai ištirti optines ZnMgO plonų sluoksnių ir heterodarinių savybes. Tiriamieji molekulių pluošto epitaksijos (MBE) būdu suformuoti dariniai:
  • viurcito-tipo Zn(1-x)MgxO epitaksiniai sluoksniai ir Zn(x)Mg(1-x)O/MgO heterodariniai (x= 0.7-0.5), užauginti ant suderintos gardelės ScAlMgO4 (SCAM) padėklo;
  • kubinės gardelės Zn(1-x)MgxO epitaksiniai sluoksniai ir Zn(x)Mg(1-x)O/MgO heterodariniai (x= 0.2-0.5) , užauginti ant suderintos gardelės MgO bei Cu2O padėklų.
Tyrimai būtų vykdomi lygiagrečiai technologiniams ir taikomiesiems darbams ir užtikrintų jiems reikalingą grįžtamąjį ryšį.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu R. Nedzinsku.