Doktorantūra

Atgal

6-oji doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija

2016 m. spalio 26-27 d. vyko 
6-oji DOKTORANTŲ IR JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ 
KONFERENCIJA
Konferencijoje aktyvūs fizikos, chemijos, medžiagų inžinerijos bei elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypčių doktorantai pristatė savo mokslinius darbus, atliekamus doktorantūros studijų metu ir aktyviai įsijungiant į FTMC mokslininkų vykdomus aktualiausius mokslinius tyrimus.
Konferencijos metu išskirti geriausi FizTech 2016 pranešimai ir pasveikinti jų autoriai: