Doktorantūra

Atgal

Didelio atsparumo lazerio spinduliuotei optinių elementų formavimo technologijos optimizavimas panaudojant lazerio sukeltos pažaidos tyrimus

N 002 Fizika / Physics
dr. Rytis Buzelis

LT - Didelio atsparumo lazerio spinduliuotei optinių elementų formavimo technologijos optimizavimas panaudojant lazerio sukeltos pažaidos tyrimus

Kuriant ir tobulinant šiuolaikines lazerines sistemas, naudojamų optinių elementų tiek spektrinės tiek ir atsparumo lazerio spinduliuotei savybės turi didelę įtaką tokių sistemų energetiniams parametrams, ypač siekiant sistemų kompaktiškumo, ilgaamžiškumo. Šiems poreikiams patenkinti būtina optimizuoti optinių dangų gamybos technologijas tiriant jų atsparumą, bei defektų įtaką lazerio spinduliuotei. Taikant standartinę pažaidos slenksčio nustatymo metodą galima įvertinti vidutinį optinių elementų atsparumą. Tačiau modifikavus šią metodiką, pritaikant mikrosfokusavimą, galima išanalizuoti ir defektų bei jų koncentracijos įtaką atsparumui, o taip pat nustatyti galimą maksimalų dangos pažaidos slenkstį, kurį apsprendžia naudojamos medžiagos bei dangos struktūra. Naudojantis šiais lazerinės diagnostikos tyrimais galima tobulinti optinių dangų formavimo technologinius procesus siekiant gauti ne tik tikslių spektrinių savybių, bet ir didelio atsparumo lazerinius elementus.


EN - Optimizing the technology of fabrication optical elements with high resistance to laser radiation using laser damage investigations

When developing and improving modern laser systems, both the spectral and laser radiation resistance properties of the optical elements used have a significant influence on the energy parameters of such systems, especially for the compactness and durability of the systems. To meet these needs, it is necessary to optimize the production technologies of optical coatings by studying their resistance, as well as the influence of defects on laser radiation. By applying the standard method of determining the damage threshold, it is possible to estimate the average resistance of the optical elements. However, after modifying this methodology, applying microfocusing, it is possible to analyze the influence of defects and their concentration on resistance, as well as to determine the possible maximum threshold of coating damage, which is determined by the materials used and the structure of the coating. Using these laser diagnostic studies, it is possible to improve the technological processes of forming optical coatings in order to obtain not only precise spectral properties, but also laser elements with high resistance.