Doktorantūra

Atgal

Molekulinės struktūros ir funkcijos sąsaja fotosintetiniuose šviesorankos kompleksuose

N 002 Fizika / Physics
dr. Jevgenij Chmeliov

LT - Molekulinės struktūros ir funkcijos sąsaja fotosintetiniuose šviesorankos kompleksuose

Elektroninio sužadinimo bei krūvio pernaša molekuliniuose dariniuose yra vienas svarbiausių juose vykstančių reiškinių, užtikrinančių šių sistemų fiziologines savybes (pvz., saulės fotonų sugertos energijos pernaša fotosintetiniuose anteniniuose kompleksuose) arba pritaikomumą kuriant naujas technologijas (pvz., eksitonų ar krūvininkų pernaša ir rekombinacija optoelektronikoje naudojamose organinėse medžiagose). Be molekulių vidinių savybių, didelę įtaką šiems vyksmams daro ir jų aplinka (baltymas, kristalas ir pan.) bei pačių molekulių tarpusavio išsidėstymas. Siekiant geriau suprasti šių pernašos reiškinių ypatumus ir jų valdymo perspektyvas, būtina kurti ir plėtoti skirtingo detalumo, įvairias laiko skales apimančius teorinius modelius, tikrinti jų galiojimo ribas bei pritaikomumą aprašant realiuose fizikiniuose eksperimentuose stebimus efektus. Būsimasis doktorantas nagrinės fotosintetinių kompleksų baltyminės aplinkos įtaką juose esančių pigmentų spektrinėms savybėms, sužadinimo energijos pernašos tarp jų efektyvumui bei reakcijų centruose vykstančio krūvio atskyrimo dinamikai, plėtos šių kompleksų žinoma molekuline struktūra bei kvantinės chemijos skaičiavimais paremtus detalius minėtų procesų teorinius modelius. 

EN - Molecular structure–function relation in photosynthetic light-harvesting complexes

 Description not available