Doktorantūra

Atgal

Junginio specifinės izotopų analizės taikymai izotopų frakcionavimui aplinkos mėginiuose

N 002 Fizika / Physics
dr. Andrius Garbaras

LT - Junginio specifinės izotopų analizės taikymai izotopų frakcionavimui aplinkos mėginiuose

Junginio specifinė izotopų analizė (angl. CSIA) – tai analitinis metodas, kuriuo matuojamas stabilių izotopų santykis individuliuose junginiuose. CSIA metodu galima nustatyti organinių teršalų kilmę aplinkos bandiniuose, CSIA yra plačiai naudojamas metodas įvertinti organizmų trofinius lygius maisto tinkluose. Nagrinėjant izotopų santykius aminorūgštyse, galima spręsti apie organizmo padėtį maisto grandinėje. CSIA naudojamas cheminių reakcijų tyrimuose, jis leidžia tirti cheminių reakcijų mechanizmus ir kelius, izotopų frakcionavimą cheminių procesų metu. Pagrindinė šios doktorantūros temos idėja yra naudoti CSIA izotopų frakcionavimo tyrimams aplinkos mėginiuose.

EN - Compound-Specific Isotope Analysis (CSIA) for isotopic fractionation research in environmental samples

Compound-Specific Isotope Analysis (CSIA) is an analytical method that measures the ratios of naturally occurring stable isotopes in environmental samples. It has proven valuable for various applications: CSIA helps identify the origins of organic pollutants in environmental matrices, CSIA serves as a valuable tool for estimating the trophic levels of organisms within food webs. Examining isotopic ratios in amino acids, it’s allow to infer an organism’s position in the food chain CSIA sheds light on chemical reactions occurring in natural environments. It allows us to investigate mechanisms and pathways related to organic compounds, aiding in environmental management. CSIA provides valuable insights into reaction mechanisms, degradation pathways, and isotopic fractionation during chemical processes. The main idea of this PhD topic is to use CSIA for the isotopic fractionation research in environmental samples.