Doktorantūra

Atgal

Gravitacijos dėsnių modifikacijos ankstyvoje ir vėlyvoje visatoje

N 002 Fizika / Physics
dr. Mindaugas Karčiauskas

LT - Gravitacijos dėsnių modifikacijos ankstyvoje ir vėlyvoje visatoje

Einšteino Bendroji Reliatyvumo Teorija (BRT) yra viena iš sėkmingiausių teorijų. Visi atlikti eksperimentai ir stebėjimai atitinka šios teorijos numatymus. Ir visgi, žinome, kad tai negali būti galutinė teorija. Pirmiausia, BRT yra nesuderinama su kvantine mechanika. Taigi ties labai didelėm energijom gravitacijos dėsniai turėtų žymiai nukrypti nuo BRT. Kitą vertus, dabartinis greitėjantis Visatos plėtimasis galėtų reikšti, kad BRT taip pat turi būt modifikuota ties labai žemom energijom.
Šiame darbe nagrinėsime kokią įtaką gravitacijos dėsnių modifikacijos turi tiek labai aukštų, tiek labai žemų energijų fizikiniams procesams. Pirmiausia, bandysime geriau suprasti infliacijos modelius paremtus skaliarinėmis-tenzorinėmis gravitacijos teorijomis ir apskaičiuoti stebėtinus parametrus. Kas liečia vėlyvąją Visatą, nagrinėsime ar Gauss-Bonnet ir panašius modelius galinčius paaiškinti Tamsiąją energiją (TE). Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad paskutiniai gravitacinių bangų (GB) sklidimo greičio matavimai atmeta tokią galimybę. Tačiau reikalingi detalesni tyrimai, kad nustatyti tikrąją padėtį.

EN - Modified Gravity in the Early and the Late Universe

Einstein's General Theory of Relativity (GR) is one of the most successful theories. It has passed all experimental and observational tests we have ever subjected it to. Yet, we know that this theory is not complete and must be modified. For one thing, it is not compatible with quantum mechanics. Hence, at the very high energy scales the deviations from GR must become significant. The accelerated expansion of the late Universe could be an indication that GR is modified at the very low energy scales too. In this work we will explore possible implications of modified gravity at both ends of the energy scale. At the high end, we will try to better understand models of inflation that are based on scalar-tensor theories and compute possible observable signatures. In regards to the late Universe, we will study the feasibility of Gauss-Bonnet (and several other) models to explain Dark Energy. Recent observations of gravitational waves appear to rule out such models. But more study is needed to understand their implications in detail.