Doktorantūra

Atgal

Elektronų greitinimas dielektrinėse struktūrose intensyvia optine spinduliuote

N 002 Fizika / Physics
dr. Artūras Plukis

LT - Elektronų greitinimas dielektrinėse struktūrose intensyvia optine spinduliuote

Galimybė greitinti daleles mikrostruktūrose visuomet buvo patraukli alternatyva palyginus su dideliais greitintuvais. Panaudojant stiprius elektrinius laukus, susidarančius šviečiant į medžiagą didelio intensyvumo femtosekundiniais impulsais, galima įgreitinti tiek nereliatyvistinius, tiek reliatyvistinius elektronus. Numatoma suprojektuoti ir sumodeliuoti veikiančia greitinimo pakopą iš skaidraus dielektriko.

Atlikus lazerio spinduliuotės elektrinio ir magnetinio laukų modeliavimą, optimizuoti elektronų trajektoriją ir įvertinti energijos pokyčius. Numatoma litografijos būdu pagamintus prototipus panaudoti elektronų greitinimui vakuuminėje kameroje. Bus atliktas greitų dalelių pluoštelio savybių tyrimas ir atlikti taikymai medžiagų modifikavimo ir biomedicininėje srityje.

EN - Acceleration of electrons in dielectric structures by intense optical radiation

The acceleration of charged particles in microstructures is usually attractive alternative to large conventional accelerators. Taking into account strong electric fields produced during intensive fs laser irradiation of materials, both nonrelativistic and relativistic electrons could be accelerated.

The is planned to design accelerating stage from transparent dielectric material. Numerical modelling of electric and magnetic fields of laser beam will be used for particle trajectory optimization and energy gain evaluation. The structures will be manufactured by  lithography, and experimentally applied for electron acceleration in the vacuum chamber. The analysis of energetic particle beam properties is planned with applications in areas of material modification and biomedicine.