Doktorantūra

Atgal

Nanosekundinių elektrinių impulsų poveikio biomolekulių sąveikai tyrimas

N 002 Fizika / Physics
dr. Voitech Stankevič

LT - Nanosekundinių elektrinių impulsų poveikio biomolekulių sąveikai tyrimas

Nanosekundiniai impulsiniai elektriniai laukai (nsIEL) tapo galinga priemone biotechnologijose ir medicinoje, nes jais galima tiksliai moduliuoti ląstelinius procesus. Ši potenciali daktaro studijų tema suteiks daugiau informacijos apie nsIEL poveikį biomolekulėms. Pirma, bus aptarti pagrindiniai sąveikos mechanizmai tarp biomolekulių po nsIEF apdorojimo, aiškinant pagrindinius principus, kurie lemia jų poveikį. Toliau bus tiriami įvairūs nsIEF poveikiai įvairioms biomolekulėms, įskaitant nukleorūgštis, baltymus ir membranas. Šie poveikiai apima struktūrinius pokyčius, konformacinius keitimus ir funkcinės modifikacijos, paveikiančios svarbius biologinius procesus, tokie kaip DNR pažeidimai, baltymų lankstymas ir membranų pralaidumo padidėjimas. Be to, bus išnagrinėjamos nsIEL potencialios taikymo sritys biomedicinoje, tokiomis kaip vėžio terapija, genų pristatymas ir mikrobų inaktyvavimas. Apskritai ši tema išryškina nsIEL, kaip universalaus įrankio, skirto manipuliuoti biomolekulėmis ir formuoti būsimą biotechnologijų ir medicinos pažangą, svarbą.

EN - Investigating the effect of nanosecond electrical pulses on biomolecule interactions

Nanosecond pulsed electric fields (nsPEFs) have emerged as a powerful tool in biotechnology and medicine due to their ability to modulate cellular processes with precision. This potential topic for the PhD studies provides a concise overview of the effects of nsPEFs on biomolecules. Firstly, the fundamental interaction mechanisms between biomolecules after  nsPEF treatment will be discussed, elucidating the principles underlying their impact. Subsequently, the diverse effects of nsPEFs on various biomolecules, including nucleic acids, proteins, and membranes, are highlighted. These effects encompass structural alterations, conformational changes, and functional modifications, influencing crucial biological processes such as DNA damage, protein folding, and membrane permeabilization. Moreover, the potential applications of nsPEFs in biomedicine, such as cancer therapy, gene delivery, and microbial inactivation, will be explored. Overall, this topic underscores the significance of nsPEFs as a versatile tool for manipulating biomolecules and shaping future advancements in biotechnology and medicine.