Doktorantūra

Atgal

Dirbtinės fotosintezės technologijų vystymas

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Jurga Juodkazytė 

LT - Dirbtinės fotosintezės technologijų vystymas

Chemijos pramonė yra vienas labiausiai taršių bei energijai ir ištekliams imlių sektorių, todėl reikalingos naujos, aplinką tausojančios ir ekonomiškai efektyvios technologijos. Jų kūrimas neatsiejamas nuo atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo. Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio sulaukia dirbtinės fotosintezės procesai, kurie vyksta elektrocheminėse sistemose, kuomet jas veikia šviesa. Fotoelektrocheminės sistemos gali būti pritaikytos vandenilio, organinių junginių, stiprių oksidatorių (H2O2, HClO, H2S2O8 ir kt.) sintezei. Šių procesų metu susidarantys produktai priklausys nuo šviesai jautraus puslaidininkinio elektrodo prigimties ir elektrolito sudėties. Fundamentalus fotoelektrocheminėse sistemose vykstančių procesų mechanizmų supratimas yra labai svarbus, norit pasiekti pageidaujamo junginio susidarymą su aukšta išeiga, tačiau ne mažiau reikšminga ir inžineriniųšių procesų realizavimo sprendimų paieška.

EN - Development of technologies for artificial photosynthesis

The chemical industry is one of the most polluting, energy - and resource-intensive sectors, and new  environmentally friendly and cost-effective technologies are needed. Their development goes hand in hand with the use of renewable energy sources. Recently, artificial photosynthetic processes taking place in light-exposed electrochemical systems have received increasing attention.
Photoelectrochemical systems can be used for the synthesis of hydrogen, organic compounds, strong  oxidants (H2O2, HClO, H2S2O8, etc.). The products formed in these processes depend on the nature of the photosensitive semiconductor electrode and the composition of the electrolyte. A fundamental  understanding of the mechanisms involved in photoelectrochemical systems is essential to achieve the formation of the desired compound in high yield, but equally important is the search for engineering solutions to implement these processes.