Doktorantūra

Atgal

Perspektyvių elektrokatalitinių medžiagų kūrimas atsinaujinančios energijos konversijos sistemoms

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Virginija Kepenienė 
 
LT - Perspektyvių elektrokatalitinių medžiagų kūrimas atsinaujinančios energijos konversijos sistemoms
 
Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas kuro elementuose naudojamų medžiagų tobulinimui bei efektyvumui ir ekologiškumui didinti, siekiant gamtinių išteklių naudojimo ir aplinkos taršos mažinimo. Didelė katalizatorių, naudojamų anodinėms ir katodinėms degalų reakcijomis kuro elemente kaina, blogas jų efektyvumas ir stabilumas yra didžiausios kuro elementų komercializavimo kliūtys. Taigi naujų medžiagų bei technologinių sprendimų paieška būtina, norint kurti kokybiškas ir elektrokatalitiškai efektyvias medžiagas, norint sukurti ne tik perspektyvius, puikiai veikiančius, bet ir ekologiškus kuro elementus.
Nanostruktūrizuotos medžiagos vienas iš labiausiai tirtinų medžiagų, lemiančių puikų kuro elementų veikimą, todėl svarbu sukurti selektyvias arba universalias medžiagas, kurios būtų aktyvios elektrocheminėms reakcijoms, vykstančioms atsinaujinančios energijos šaltiniuose.
Doktorantūros studijų tikslas –naujų nanostruktūrizuotų medžiagų, netauriųjų metalų pagrindu, formavimas, jų apibūdinimas bei elektrokatalizinių savybių tyrimai alkoholių oksidacijos, deguonies redukcijos ir/ar CO2 redukcijos reakcijoms.
 
EN - Development of promising electrocatalytic materials for renewable energy sources
 

Recently, a lot of attention has been paid to improving the materials used in fuel cells and increasing the efficiency and environmental friendliness in order to reduce the use of natural resources and environmental pollution. However, the high cost of catalyst used in various anodic and cathodic reactions of fuel cells as well as their poor efficiencies and stabilities are the major obstacles in the commercialization of fuel cells. Therefore, the search for new materials and technological solutions is necessary in order to create high-quality and electrocatalytically effective materials for promising, well-functioning and environmentally friendly fuel cells.

Nanostructured materials are one of the most widely studied substances that determine the excellent functioning of fuel cells, and therefore, it is important to develop selective or universal materials that are active for electrochemical reactions occurring in renewable energy sources.

The aim of the doctoral studies is the formation of nanostructured materials, based on non-noble metals, their characterization and investigation of electrocatalytic properties for the oxidation reaction of alcohols, reduction of oxygen and/or CO2 reduction reaction.