Doktorantūra

Atgal

Medžiagos šviesos energijos konversijai: paieška, tyrimai ir taikymas

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Milda Petrulevičienė
 
LT - Medžiagos šviesos energijos konversijai: paieška, tyrimai ir taikymas

Dėl pasaulyje susiklosčiusios energetikos krizės, bei klimato atšilimo, atsinaujinantys energijos šaltiniai turi didžiulę paklausą įvairiose srityse. Saulės energetika - fotovoltaika yra viena iš labiausiai plėtojamų sistemų, kuriose šviesos energija yra konvertuojama į elektros energiją. Tačiau taip pat labai plačiai tiriamos ir vystomos yra fotoelektrocheminės sistemos, kuriose šviesos energija yra konvertuojama į cheminę energiją. Tokiose sistemose naudojamos fotoelektrochemiškai aktyvios medžiagos, kurios apšvietus šviesai ant savo paviršiaus gali vykdyti oksidacijos/redukcijos reakcijas. Tokios sistemos turi platų pritaikomumą, gali būti naudojamos organinių junginių skaidymui, organinių junginių fotosintezei, stiprių oksidatorių sintezei, tuo tarpu tuo pačiu metu ant kito elektrodo-katodo  gali būti gaminamas vandenilis. Taigi tokios sistemos leidžia efektyviai išnaudoti abu elektrodus, gaminant vertingas medžiagas. Sistemų efektyvumas labai priklauso nuo naudojamų fotoelektrodų bei elektrolitų. Doktorantūros tematika apims šviesai jautrių medžiagų sintezę, formavimą, charakterizavimą, elektrocheminius, bei pritaikomumo tyrimus.

EN - Materials for Light Energy Conversion: Finding, Investigation and Application

Due to the global energy crisis and climate change, there is a high demand for the use of renewable energy sources in various fields. One of the most developed systems for this purpose is photovoltaics, which converts light energy into electricity. Additionally, there is ongoing research and development of photoelectrochemical systems that convert light energy into chemical energy. These systems utilise photoelectrochemically active materials that undergo oxidation/reduction reactions on their surface when exposed to light. They have a broad range of applications, including the degradation of organic compounds, the photosynthesis of organic compounds, and the synthesis of strong oxidising agents. Additionally, hydrogen can be produced simultaneously on a separate cathode electrode. Such systems enable the efficient use of both electrodes to produce valuable materials. The efficiency of the systems depends heavily on the photoanodes used and the system conditions. The focus of the PhD will be on synthesising, engineering, characterising,  electrochemically testing, and studying the applicability of these materials.