Doktorantūra

Atgal

Jautrių ir selektyvių optinių bioanalizinių sistemų kūrimas ir tobulinimas

N 003 Chemija / Chemistry
doc., dr. Ieva Plikusienė 
 
LT - Jautrių ir selektyvių optinių bioanalizinių sistemų kūrimas ir tobulinimas

Kurti ir tobulinti jautrias bei selektyvias optines bioanalizines sistemas yra svarbus šiuolaikinio mokslo uždavinys, turintis didelę inovacijų reikšmę ir aktualumą. Tokios sistemos panaudojamos biomedicinoje, aplinkosaugoje, maisto pramonėje ar diagnostikoje. Ypač didelę reišksmę bioanalizinės sistemos turi ligų diagnostikoje, vaistų kūrime ir gydymo efektyvumo stebėjime. Nuolat tobulėjant biologinių jutiklių sričiai bioanalizinės sistemos ir jų tobulinimas vaidina svarbų vaidmenį. Todėl svarbu nuolat kurti ir tobulinti selektyvias ir jautrias bioanalizines sistemas.

EN - Development of sensitive and selective optical bioanalytical systems