Doktorantūra

Atgal

Funkcinių polimerinių kompozitų modifikacijos, skirtos taktilinio jutiklio aktyviajai medžiagai tobulinti

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Urtė Prentice
 
LT - Funkcinių polimerinių kompozitų modifikacijos, skirtos taktilinio jutiklio aktyviajai medžiagai tobulinti

Siūloma tema turi didelę reikšmę ir mokslinę naujovę medžiagų mokslo ir jutiklių technologijų srityje. Taktiliniai jutikliai atlieka svarbų vaidmenį įvairiose srityse, įskaitant sveikatos priežiūrą ir plataus vartojimo elektroniką, nes jie leidžia aptikti ir interpretuoti fizinius atsakus liečiant - deformuojant. Aktyvi medžiaga lytėjimo jutikliuose yra labai svarbi jų veikimui ir turi įtakos tokiems veiksniams kaip jautrumas, atsakas ir ilgaamžiškumas, daugkartinis panaudojimas. Sutelkdama dėmesį į funkcinių polimerinių kompozitų modifikacijas, ši tema sprendžia didelį poreikį pagerinti lytėjimo jutikliuose naudojamas aktyviąsias medžiagas laidumui gauti. Šios temos mokslinė naujovė slypi naujų būdų, kaip pagerinti polimerinių medžiagų, naudojamų taktilinių jutiklių taikymams, savybes, tyrinėjimu. Polimeriniai elektrai laidūs kompozitai pasižymi universalumu, lankstumu ir suderinamumu, todėl jie yra idealūs kandidatai taktiliniams jutikliams kurti. Įvesdami šių kompozitų modifikacijas, pvz., įtraukdami laidžių užpildų, koreguodami medžiagų morfologiją arba pagerindami paviršiaus savybes, mokslininkai gali pritaikyti medžiagų mechanines, elektrines ir jutimo savybes, kad atitiktų konkrečius taikymo reikalavimus, ypač aktualius medicinoje. Be to, ši tema turi daug žadančių perspektyvų, kaip tobulinti lytėjimo jutimo sritį, atveriant naujas jutiklių projektavimo, našumo optimizavimo ir integravimo galimybes. Tiriamos funkcinių polimerinių kompozitų modifikacijos gali lemti jutiklių jautrumo ir patikimumo proveržį, taip leidžiant sukurti naujos kartos lytėjimo jutimo technologijas su patobulintomis galimybėmis ir funkcijomis. Be to, šios temos tarpdiscipliniškumas skatina bendradarbiavimą plėtojant idėjų naujoves siekiant pažangių lytėjimo jutiklių sprendimų. Funkcinių polimerinių kompozitų modifikacijų, skirtų lytėjimo jutiklio aktyviajai medžiagai tobulinti, tyrimas yra reikšmingas mokslinių tyrimų būdas, turintis didelę reikšmę, mokslinį naujumą ir daug žadančių perspektyvų tobulinant lytėjimo jutimo sritį įvairioms realaus pasaulio reikmėms.

EN - Modifications of Functional Polymer Composites for Tactile Sensor’s active material improvement

The topic of holds significant relevance and scientific novelty in the realm of material science and sensor technology. Tactile sensors play important role in various applications, including healthcare, and consumer electronics, by enabling the detection and interpretation of physical stimuli through touch. The active material within tactile sensors is pivotal for their performance, influencing factors such as sensitivity, responsiveness, and durability. By focusing on modifications of functional polymer composites, this topic addresses the pressing need for enhancing the active materials used in tactile sensors. The scientific novelty of this topic lies in the exploration of novel approaches to improve the properties of polymer-based materials for tactile sensing applications. Polymer composites offer versatility, flexibility, and tunability, making them ideal candidates for tactile sensor development. By introducing modifications to these composites, such as incorporating conductive fillers, adjusting material morphology, or enhancing surface properties, researchers can tailor the mechanical, electrical, and sensing characteristics of the materials to meet specific application requirements. Furthermore, this topic holds promising perspectives for advancing the field of tactile sensing by unlocking new possibilities for sensor design, performance optimization, and application integration. The modifications proposed for functional polymer composites have the potential to lead to breakthroughs in sensor sensitivity, resolution, and reliability, thereby enabling the development of next-generation tactile sensing technologies with enhanced capabilities and functionalities. Moreover, the interdisciplinary nature of this topic encourages collaboration fostering innovation of ideas in the pursuit of advanced tactile sensor solutions. The exploration of modifications of functional polymer composites for tactile sensor’s active material improvement represents a significant avenue of research with profound relevance, scientific novelty, and promising perspectives in advancing the field of tactile sensing for diverse real-world applications.