Doktorantūra

Atgal

2D MXenų sintezė, savybių tyrimas ir taikymai švariosiose technologijose

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Simonas Ramanavičius 
 
LT - 2D MXenų sintezė, savybių tyrimas ir taikymai švariosiose technologijose

Didėjanti vandens tarša visame pasaulyje, didžiąja dalimi nulemta sparčios industrializacijos, tampa vis didesne bei kol kas sunkiai spendžiama problema. MXenai – 2D nanomedžiagos pasižyminčios puikiomis adsorbcinėmis savybėmis yra vienas iš būdų spręsti vis didėjančią vandens taršą. Teršalų adsorbcija ant šių medžiagų vyksta labai greitai, adsorbcinė talpa yra didelė, o pagrindinis pranašumas prieš rinkoje esančius adsorbentus yra naši adsorbcija esant ypač mažiems teršalų kiekiams. Šios savybės leidžia daryti prielaidą, kad MXenai gali būti sėkmingai taikomi švariosiose technologijose. Tyrimų metu bus atliekama MXenų nanostruktūrų sintezė bei modifikacijos siekiant pagerinti adsorbcines savybes. Atradus geriausias MXenų modifikacijas bus formuojamos membranos vandens filtravimui. Taip pat, planuojama formuoti MXenų kompozitus su metalų oksidais siekiant suformuoti efektyvius regimąją šviesą absorbuojančius fotokatalizatorius organinių teršalų skaidymui.

EN - Synthesis of 2D MXenes, investigation of properties and application in clean technologies

Increasing water pollution all over the world, largely due to rapid industrialization, is becoming an increasingly large and challenging problem to solve. MXenes - 2D nanomaterials with excellent adsorption properties are one of the ways to solve the increasing water pollution. The adsorption of pollutants on these materials is very fast, the adsorption capacity is high, and the main advantage over the adsorbents on the market is efficient adsorption at extremely low amounts of pollutants. These properties suggest that MXenes have the potential to find practical applications in clean technologies. During the research, the synthesis and modifications of MXene nanostructures will be carried out in order to improve the adsorption properties. After discovering the best modifications of MXenes, membranes for water filtration will be prepared. Also, it is planned to form composites of MXenes with metal oxides in order to form efficient visible light enahnced photocatalysts for the decomposition of organic pollutants.