Doktorantūra

Atgal

Elektrocheminio jutiklio modifikavimas atrankumo pagerinimui

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Vilma Ratautaitė 
 
LT - Elektrocheminio jutiklio modifikavimas atrankumo pagerinimui 
 
Svarbiausi elektrocheminio jutiklį apibūdinantys parametrai yra jautrumas kartu su jautrumo intervalu, bei atrankumas. Šie elektrocheminio jutiklio parametrai gali būti keičiami modifikuojant elektrodo, kuris naudojamas konstruojant elektrocheminį jutiklį, paviršių.Tokiam modifikavimui gali būti pasitelkti įvairūs polimerai. Taip pat gali būti pasitelkiamos skirtingos nanomedžiagos (pvz. skirtingų dydžių aukso nanodalelės ir kt.). Trečia, numatomoje doktorantūros temoje svarbiausia galimybė yra polimero sluoksnio modifikavimas panaudojant molekulių įspaudų technologiją. Elektrai laidaus polimero nusodinimas ant elektrodo ir modifikavimas molekulių įspaudais vyksta tuo pačiu metu ir tokiu būdu gautas polimeras vadinamas molekulių įspaudų polimeru (MIP). Elektrocheminiai jutikliai pasižymi gana dideliu universalumu ir yra lengvai miniatiūrizuojami. Tokių jutiklių konstravimas pritaikius MIP yra ypač perspektyvus skirtingų analičių detektavimui. Tikimasi, kad doktorantas pasirinks kelias analites, kurioms bus kuriamas elektrocheminis jutiklis, kurio savybės bus nuosekliai tiriamos. 
 
EN - Electrochemical sensor modification for improved selectivity

The most important parameters characterising an electrochemical sensor are the sensitivity, together with the sensitivity range, and the selectivity. These parameters can be tuned by modifying the electrode surface that is used to construct the electrochemical sensor. There are several methods to modify the electrode surface. Various polymers can be used for such modification. Different nanomaterials (e.g., gold nanoparticles, etc.) can also be used. Thirdly, the modification of the polymer layer using molecular imprinting technology is a key option for the intended PhD topic. The deposition of an electrically conductive polymer on an electrode and the modification by molecular imprinting technology is carried out simultaneously and the resulting polymer is called a molecularly imprinted polymer (MIP). Electrochemical sensors have a high degree of versatility and are easily miniaturised. The construction of such a sensor using MIP is particularly promising for the detection of different analytes. It is expected that the PhD student will select several analytes for which an electrochemical sensor will be developed.