Doktorantūra

Atgal

Naujos medžiagos metalo-oro baterijoms: sintezė, charakterizavimas ir savybės

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Loreta Tamašauskaitė Tamašiūnaitė

LT - Naujos medžiagos metalo-oro baterijoms: sintezė, charakterizavimas ir savybės

Disertaciniame darbe bus siekiama sukurti naujas efektyvias medžiagas “metalo-oro“ baterijoms, nusodinant mangano oksido ir kitų metalų oksidus ant 3D erdvinę struktūrą ir didelį santykinį paviršiaus plotą turinčių nešėjų, bei grafeno miltelių, naudojant cheminius, elektrocheminius ir mikrobangų sintezės metodus. Numatoma tirti elektrokatalizinių reakcijų, vykstančių metalo-oro baterijose, kinetikos ypatumus, naudojant elektrocheminius ir fiziko-cheminius metodus. Suformuotų medžiagų paviršiaus morfologija, struktūra bei sudėtis bus detaliai tiriama, naudojant skenuojančią elektroninę mikroskopiją (SEM), Rentgeno spindulių difrakciją (XRD), Rentgeno spindulių fotoelektroninę spektroskopiją (XPS), peršviečiamąją elektroninę mikroskopiją (TEM), indukciškai susietos plazmos optinės emisijos spektroskopiją (ICP-OES).
 
EN - Novel materials for metal-air batteries: synthesis, characterization and properties

In the present study, new efficient materials for metal-air batteries will be created by doped deposition of manganese or other metals oxides over 3D-structured high surface area supports or graphene, employing the chemical, electrochemical, and microwave synthesis methods. The kinetics of electrocatalytic reactions taking place in metal-air batteries will be investigated using electrochemical and physicochemical methods. The surface morphology, structure, and composition of the formed materials will be studied in detail using scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), transmission electron microscopy (TEM), and inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES).