Doktorantūra

Atgal

Metalo ir biomedžiagų nanokompozitų taikymas biologiniuose jutikliuose

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė 
 
LT - Metalo ir biomedžiagų nanokompozitų taikymas biologiniuose jutikliuose
 
Metalų ir biomedžiagų nanokompozitų taikymas biologiniuose jutikliuose yra labai svarbus šiuolaikinėje chemijoje, siūlantis unikalų tarpdisciplininį požiūrį, apjungiant medžiagų mokslą ir biotechnologijas. Ši tema aktuali sprendžiant dabartinius šios srities iššūkius, pavyzdžiui, gerinant biologinių jutiklių stabilumą, selektyvumą ir atkuriamumą. Šio tyrimo perspektyva apima biomarkerių aptikimą ligų diagnostikoje bei ląstelių procesų stebėjimą. Disertacijos metu atlikti tyrimai prisidės prie nanotechnologijų pažangos sveikatos priežiūros ir aplinkos mokslų srityse. Metalo ir biomedžiagų nanokompozitų aspektas jutikliuose atitinka pasaulinį postūmį tvarių ir efektyvių diagnostikos technologijų link.Tyrimo svarbą pabrėžia didėjanti neinvazinių ir greitų diagnostikos priemonių paklausa, kur nanokompozitai suteikia unikalių pranašumų. Žvelgiant iš technologinės perspektyvos, tyrimas prisideda prie jutiklių platformų, kurios gali būti integruotos į įvairius įrenginius, skirtus stebėti realiuoju laiku, evoliucijos.   
 
EN - Application of metal-biomaterial nanocomposites in biological sensors

The application of metal-biomaterial nanocomposites in biosensors is of great importance in modern chemistry, offering a unique interdisciplinary approach combining materials science and biotechnology. This topic is relevant to solving current challenges in the field, such as improving biosensors' stability, selectivity, and reproducibility. The perspective of this research includes the detection of biomarkers in the diagnosis of diseases and the monitoring of cellular processes. Research conducted during the dissertation will contribute to the advancement of nanotechnology in healthcare and environmental sciences. The aspect of metal-biomaterial nanocomposites in sensors is in line with the global push toward sustainable and efficient diagnostic technologies. The importance of the research is underscored by the increasing demand for non-invasive and rapid diagnostic tools, where nanocomposites offer unique advantages. From a technological perspective, the study contributes to the evolution of sensor platforms that can be integrated into various devices for real-time monitoring.