Doktorantūra

Atgal

Bioplėvelių detekcijos bevieliu, SERS ir elektrocheminiais metodais tyrimas

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Rokas Žalnėravičius
 
LT - Bioplėvelių detekcijos bevieliu, SERS ir elektrocheminiais metodais tyrimas
 

Mikrobinės bioplėvelės, o ypač jų sukeliamos infekcijos, gali turėti ilgalaikių ir žalingų padarinių žmogaus sveikatai. Susiformavusios bioplėvelės (pvz., ant žaizdos) tampa atsparesnės antibiotikams, todėl gali sukelti rimtas ligas, tokias kaip sepsis. Siekiant išvengti pavojingų infekcijų ir jų komplikacijų yra svarbu kuo anksčiau nustatyti bakterijų atsiradimą. Tam reikalingi bioplėvelių formavimosi diagnostikos įrankiai, kaip antai, bioplėvelių biojutikliai.

Šis doktorantūros projektas yra skirtas bioplėvelių monitoringo galimybių tyrimams panaudojant radijo dažnių identikavimo sistemą (RFID), SERS ir elektrocheminius analizės metodus. Siekiant įgalinti bevielį mikrobiologinių bioplėvelių aptikimą RFID technologija, sidabro nanodalelės įterpiamos į radijo dažnių žymeklio anteną. Numatomi naudoti redokso tarpininkai (pvz., vitaminai B2 ir K3) leidžia tikėtis ankstyvos pavienių mikroorganizmų ar jų bioplėvelių detekcijos, kas yra itin svarbu klinikinėse situacijose. AgCl dalelių redukcija iki metalinio Ag vyksta tik prasidėjus mikroorganizmų inicijuotoms elektronų pernašos reakcijoms ant bioanodo paviršiaus. Jei minėtos reakcijos vyksta ant radijo dažnio žymeklio antenos, modifikuotos AgCl takeliu, jos ženkliai pakeičia žymeklio laidumą, kuris yra stebimas bevieliu būdu naudojant radijo dažnių identifikavimo skaitytuvą. Taip pat, bus įvertintos bioplėvelių monitoringo galimybės aptinkant jų metabolitus elektrocheminiais ir SERS metodais.

EN - Investigation of the capabilities of biofilms detection by wireless, SERS and electrochemical modes

Microbial biofilms can have long-term harmful effects on human health, especially regarding biofilm-triggered infectious diseases. Since the biofilm is formed (i.e., on wound scabs), it becomes more resistant to antibiotics and thus can perpetuate serious illnesses, in most severe cases causing sepsis. Consequently, assessment of biofilm formation using efficient diagnostic tools, i.e., wireless biofilm biosensors, is vital for preventing virulent infections.
 
This PhD research project proposes a new approach for biofilm monitoring capabilities by using radio-frequency identification system (RFID), SERS, and electrochemical analysis methods. Incorporating silver NPs as a part of the radio frequency (RF) tag antenna enables the realization of wireless sensing of microbial biofilms. Using redox mediators, such as vitamins B2 and K3, allows us to predict the earlier detection of their planktonic or biofilm forms, which is crucial in clinical settings. When microbe-mediated electron transfer reactions occur at bioanodes, they reduce AgCl into Ag NPs. If these reactions occur at the biosensor RF tag antenna, it strongly changes the impedance of the tag, which is wirelessly monitored by a radio frequency identification reader. In addition, the biofilm monitoring capabilities of detecting their metabolites using electrochemical analysis and SERS will be assessed.