Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 01. 14 -

LMT tyrėjų paraiškų konkursams papildomai skirs 8,5 mln. Eur

Lietuvos mokslo taryba nuo šių metų daugiau kaip 8,5 mln. eurų biudžeto lėšų skirs stiprinti populiariausius tyrėjų paraiškų konkursus bei užtikrinti dalies jų tęstinumą, baigiantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų periodo finansavimui.
 
Nuo šių metų ženkliai didinamas mokslinių grupių inicijuotų mokslinių tyrimų projektų finansavimas. Šių projektų konkursai yra vieni didžiausių, jiems vidutiniškai pateikiamos 4 paraiškos į vieną finansuojamą vietą, o sėkmės rodiklis tesiekia 12–13 proc., todėl Taryba šiais metais finansuos daugiau labai gerai ekspertų įvertintų projektų, kurie buvo pateikti rudenį įvykusiam 11 paraiškų konkursui. Numatoma, kad konkurso sėkmės rodiklis šiais metais augs dvigubai. 
 
Bus tęsiamos iki šiol Europos Sąjungos lėšomis finansuotos podoktorantūros stažuotės, konkursinė doktorantūra ir studentų moksliniai tyrimai vasaros ir semestro metu. 2022 metais šių projektų konkursams iš biudžeto bus skirta atitinkamai beveik 2 mln. eurų.
 
Didėjantys asignavimai leis tęsti ir kitas tyrėjų vertinamas finansavimo priemones: skatinamąsias stipendijas doktorantams, paramą doktorantų išvykoms, mokslo asociacijoms, mokslo renginiams bei paskelbti mokslinius rezultatus. Taip pat bus užtikrintas Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose, tokiose kaip Europos molekulinė biologijos laboratorija (EMBL), Europos socialinis tyrimas (ESS ERIC), Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija (CERN) ir kitose.
 
2022 m. Taryba inicijuos naują konkursinę priemonę, skirtą mokslo ir studijų institucijų infrastruktūros atnaujinimui.
 
Kviečiame susipažinti su kvietimų teikti paraiškas planu, jis nuolat atnaujinamas.
 
Paruošta pagal lmt.lt informaciją