Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 02. 03 -

LAIMOS KAZAKEVIČIŪTĖS-JAKUČIŪNIENĖS disertacijos svarstymas

2022 m. vasario 03 d. 10 val., Fizikos instituto salėje (Savanorių pr. 231) ir nuotoliniu būdu 

Doktorantė: Laima Kazakevičiūtė-Jakučiūnienė

Pavadinimas: 137Cs IR Pu IZOTOPŲ AKUMULIACIJOS DIRVOŽEMYJE TYRIMAS

Moksliniai vadovai:
dr. Benedikta Lukšienė (2015 10 – 2018 06)
dr. Evaldas Maceika (2018 06 – 2021 09)

Recenzentai:
dr. Dr. Galina Lujanienė (Fizinių ir technologijos mokslų centras)
prof. (HP) dr. Vida Vičkačkaitė (Vilniaus universitetas) 

Kviečiame dalyvauti nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTcxNmE2ZWEtZjY2OS00ZmFhLTg1OTQtYmY0ODA1NTIwODlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22ed22e6aa-5ad6-4d66-a915-f9993317456f%22%7d