Naujienos ir renginiai

Renginiai ir skelbimai

2022. 02. 23 - 2022. 02. 24

FTMC Metinė mokslinė konferencija 2022

2022 m. vasario 23-24 d. įvyko Fizinių ir technologijos mokslų centro metinė mokslinė konferencija.

APLINKĄ TAUSOJANTI ENERGETIKA IR APLINKOSAUGOS TECHNOLOGIJOS

Lina Davulienė. Atmosferos aerozolio submikroninės frakcijos dinamikos tyrimai ir taršos šaltinių kilmės nustatymas.

Arūnas Šetkus. Hibridiniai 2D/3D medžiagų dariniai ir jų pritaikomumas išorinį poveikį detektuojančioms sistemoms.

Elena Lagzdina. Grafitas branduolinėje energetikoje – taikymo ir utilizavimo aspektai.

FUNKCINĖS MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS

Rokas Kondrotas. Stibio selenido optinių savybių tyrimas.

Jurgis Pilipavičius. Mitigation of NASICON anodes degradation in aqueous Na-ion batteries.

MATAVIMŲ TECHNOLOGIJOS IR PRIETAISAI

Adrián Vicent Claramunt. Research on volatile organic compounds using thermal desorption with gas chromatography.

MOLEKULINĖ ELEKTRONIKA IR NANOINŽINERIJA

Jevgenij Chmeliov. Krūvininkų ir jonų dinamika perovskitiniuose šviestukuose.

Justina Gaidukevič. Nauji grafeno oksido sintezės būdai ir taikymo galimybės.

NANOSTRUKTŪRIZUOTOS MEDŽIAGOS IR ELEKTRONIKOS PRIETAISAI

Vilius Vertelis. Aukštatemperatūrio superlaidininko disko greitinimas impulsiniu magnetiniu lauku.

Wanessa de Melo. Synergism between aPDT and pulsed electric fields: an innovative strategy to overcome biofilm infections.

OPTOELEKTRONIKOS IR LAZERIŲ TECHNOLOGIJOS

Lina Grinevičiūtė. Optinių dangų evoliucija: nuo vienmačių iki trimačių periodinių struktūrų.

Irmantas Kašalynas. Puslaidininkinių GaN struktūrų taikymai THz ir IR spektro ruožuose.

SUDĖTINGŲ SISTEMŲ DINAMIKA IR CHARAKTERIZAVIMAS

Irmantas Ratas. Multistabilios būsenos plastiškai sąveikaujančių osciliatorių tinkluose.

Lukas Razinkovas. NV centrų deimante fotojonizacija ir virpesinės savybės: teorija ir ab initio skaičiavimai.

TEKSTILĖS TECHNOLOGIJOS IR TECHNINĖS TEKSTILĖS APRANGOS SISTEMOS

Julija Petkevičiūtė. Tvarūs elektrolaidžių polimerų panaudojimo metodai tekstilės medžiagų laidumui padidinti.

Sandra Varnaitė-Žuravliova. Tekstilės medžiagų elektromagnetinių savybių tyrimai.

FTMC METŲ LAUREATAI

Leonas Valkūnas. Fotoindukuotų vyksmų savireguliacija ir valdymas molekuliniuose nanodariniuose.

Gediminas Niaura. Biomolekulinė paviršiaus sustiprinta Ramano spektroskopija.

Remigijus Juškėnas. Inovacija – tobuliau, efektyviau, geriau.

Žilvinas Ežerinskis. Anglies izotopų greitintuvo masių spektrometrijos plėtra ir taikymai Lietuvoje.

MARIAUS JAKULIO JASON STIPENDIJŲ LAUREATAI

Vytautas Žičkus. Fluorescencijos gyvavimo trukmės mikroskopijos metodo sustiprinimas taikant hibridines plazmonų-eksitonų modas stipriosios sąveikos režime.

Aušra Baradokė. Electrochemical sensing of protein biomarkers for various diseases.

Egidijus Auksorius. Human eye microscopy with full field optical coherence tomography.