Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 02. 25 -

SIMONO RAMANAVIČIAUS disertacijos gynimas 2022-02-25

2022 m. vasario 25 d. 14 val., FTMC seminarų salėje D401 (Saulėtekio al. 3, Vilnius) ir nuotoliniu būdu. 

Doktorantas: Simonas Ramanavičius

Disertacijos pavadinimas: „TVARKIOS STRUKTŪROS TITANO OKSIDO NANODARINIŲ FORMAVIMO, MODIFIKAVIMO IR NAUJŲ TAIKYMŲ PAIEŠKA“

Mokslinis vadovas: dr. Arūnas Jagminas

Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas - prof. habil. dr. Aivaras Kareiva (Vilniaus universitetas),
doc. dr. Renata Butkutė (Fizinių ir technologijos mokslų centras),
prof. dr. Vytautas Getautis (Kauno technologijos universitetas),
habil. dr. Zenonas Jusys (Ulmo universitetas),
prof. habil. dr. Rimantas Ramanauskas (Fizinių ir technologijos mokslų centras). 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose.

DAKTARO DISERTACIJA

Kviečiame disertacijos gynime dalyvauti nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIyODNiNTktN2IzNS00OTUzLWIwOTktNjU1ODI2Y2FkYzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d