Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 02. 28 -

Antroji FTMC dekada: metų iššūkiai, pasiekimai ir viltingos transformacijos

„2021-ieji - antrojo FTMC veiklos dešimtmečio pirmieji metai – nebuvo lengvi. Tačiau kupini vilčių, kad pagaliau pasibaigs daug iššūkių sukėlusi, ne tik mokslinį gyvenimą sutrikdžiusi pasaulinė koronaviruso pandemija. Tikėjomės, kad viskas grįš į vėžes, tęsis jau kitaip – pozityviai. Deja, šiandien nežinau, ar gali dirbti mūzos, kai aplink griaudėja pabūklai...

Dar vakar, ruošiantis šiai kalbai, atrodė, jog šiemet galime tikėtis intensyvių, veržlių, kūrybingų FTMC veiklos metų. Dabar kalbėdamas - nesu toks drąsus ir pridedu: jei tik nenutiks kas nors nenumatyto... Visai šalia mūsų susiklosčiusi dramatiška ir grėsmę pasauliui kelianti situacija dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą iš visų mūsų reikalauja pilietinio susitelkimo ir daug jėgų. Kviečiu būti optimistais, daugiau dėmesio skirti darbui, laikytis tvirtai ir išvien. Esu tikras: jei susitelksime, būsime pilietiški – Fortūna mūsų neaplenks.“ - kalbėjo Fizinių ir technologijos mokslų centro direktorius akademikas prof. Gintaras Valušis vasario 23-24 d. vykusioje centro Metinėje mokslinėje konferencijoje.

Konferencijos išvakarėse Lietuvą ir pasaulį sukrėtė žinia apie Rusijos pradėtus karo veiksmus Ukrainoje, kurie tęsiasi iki šiol. Vėliau išplatintame FTMC direktoriaus pranešime buvo išreikštas tvirtas centro bendruomenės palaikymas Ukrainai, kovojančiai prieš Rusijos agresiją. Taip pat pabrėžiama, kad FTMC neturi bendradarbiavimo ar paslaugų teikimo sutarčių su Rusijos Federacijos subjektais, esanti bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos subjektu bus nutraukta kuo skubiau. Centre nebus toleruojamas prekių ir paslaugų įsigijimas iš Rusijos ir Baltarusijos subjektų, taip pat karo veiksmų palaikymas, skatinimas, melagingos informacijos tarp darbuotojų skleidimas, nesantaikos kurstymas bei neapykantos kalbos apraiškos, antivalstybinė veikla.

„FTMC griežtai smerkia Rusijos Federacijos prieš Ukrainą ir jos piliečius vykdomus karo agresijos veiksmus. Šiuo metu centras bendradarbiauja su Ukrainos mokslo institucijomis ir yra pasirengęs plėsti bendradarbiavimą, taip pat suteikti pagalbą į Lietuvą atvyksiantiems studentams bei tyrėjams. FTMC visokeriopai prisidės prie Lietuvos bei pasaulio akademinių bendruomenių iniciatyvų, skirtų kovai su esama situacija. Raginu visus jungtis prie pilietinių ir humanitarinės pagalbos akcijų, savanorystės – norint viskas yra suderinama ir su darbais, ir su gyvenimu.“ -  rašoma pranešime.

Taip pat FTMC vadovo prof. G. Valušio inciatyva paskelbtas bendras Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktorių konferencijos pareiškimas. Šiuo dokumentu solidarumą su nepriklausoma Ukrainos valstybe ir jos žmonėmis, šiandien kovojančiais už visų mūsų laisvę, pareiškė vienuolikos šalies mokslo institutų bendruomenės. 

Pirmoji diena: hibridiniu būdu vykstantis renginys pritraukė daugiau jaunimo

Šiemet FTMC metinė mokslinė konferencija dėl antrus metus besitęsiančių pasaulinės koronaviruso pandemijos grėsmių ir įtemptos geopolitinės situacijos vyko hibridiniu būdu. Vilniuje FTMC didžiojoje salėje vykęs tradicinis renginys buvo transliuojamas tiesiogiai internetu, tad pranešėjai ir klausytojai galėjo jame dalyvauti tiek „gyvai“, tiek nuotoliniu būdu.

Pirmąją dieną FTMC Mokslo tarybos pirmininkė prof. Rasa Pauliukaitė pasveikino susirinkusius į kasmetinę mokslininkų šventę ir linkėjo dalyviams turiningos bei įdomios konferencijos. Profesorė paskelbė konferencijos pradžią ir džiaugėsi dideliu dalyvaujančiųjų jaunųjų centro mokslininkų aktyvumu bei auditorijos susidomėjimu hibridiniu būdu vykstančiu renginiu:

„Labai smagu vėl susitikti tradiciniame FTMC metinių mokslinių veiklų ir pasiekimų aptarime. Nors metai buvo labai sunkūs, iš turtingos konferencijos programos, pranešimų pavadinimų matyti, kad ilgalaikėse programose nuveikta daug ir svarbių darbų. Tai tikrai džiugina.“ – sakė R. Pauliukaitė.

Kaip ir kasmet, konferencijos pirmąją dieną buvo pristatomos mokslininkų veiklos bei pasiekimai ilgalaikėse FTMC programose. Tai - Aplinką tausojanti energetika ir aplinkosaugos technologijos, Funkcinės medžiagos ir technologijos, Matavimų technologijos ir prietaisai, Molekulinė elektronika ir nanoinžinerija, Nanostruktūrizuotos medžiagos ir elektronikos prietaisai, Optoelektronikos ir lazerių technologijos, Sudėtingų sistemų dinamika ir charakterizavimas, Tekstilės technologijos ir techninės tekstilės aprangos sistemos. Šešiolika centro mokslininkų pristatė po du pranešimus apie veiklas ir pasiektus metinius rezultatus kiekvienoje ilgalaikėje FTMC programoje.

„Dėl nestabilumo, susijusio COVID-19 pandemija, metai buvo sunkūs. Nors apribojimai mažėjo, vis dar kurį laiką su kolegomis teko dalintis nuotolinį darbą ir laiką laboratorijose, todėl nukentėjo eksperimentiniai tyrimai. Problema buvo ir vėluojantis centro tapimo viešąja įstaiga (VšĮ) procesas, su tuo susiję finansinės problemos. Džiugu, kad nepaisant visų problemų, iš pranešimų matyti, kad per metus centro mokslininkams pavyko nuveikti pakankamai daug ir gauta puikių rezultatų. Labai smagu, kad savo darbus pristatė daug jaunų mokslininkų. Tai reiškia, kad jaunoji tyrėjų karta jau yra puikiai pasiruošusi dirbti savarankiškai. Be to, labai malonu, kad jaunųjų tyrėjų gretas papildė dar ir Mariaus Jakulio Jason (MJJ) fondo stipendininkai, kurie yra savo sričių profesionalai bei entuziastingai nusiteikę dirbti mūsų centre.” - pasibaigus renginiui apibendrino FTMC Mokslo tarybos pirmininkė prof.  R. Pauliukaitė.

Pasak jos, konferencija vyko hibridiniu būdu, galbūt dėl to pranešėjai sulaukė palyginus nedaug dalyvių klausimų. Kita vertus, kaip visuomet tokiuose renginiuose pristatoma gana specifinių darbų, ir kitų sričių specialistams sunku iki galo suprasti darbų esmę.

Antroji diena: pagarba FTMC kuriantiems žmonėms

Antrąją FTMC Metinės konferencijos dieną pradėjo specialių, centro administracijos įsteigtų FTMC Apdovanojimų 2021 įteikimo ceremonija. Po jos vyko pranešimų sesija, kurioje savo mokslines veiklas, tyrimus ir jų rezultatus pristatė FTMC pagerbti laureatai bei iš užsienio grįžę centro mokslininkai, laimėjusieji Mariaus Jakulio Jason (MJJ) paramos fondo stipendijas.

„Tai išties labai miela akimirka ir, greičiausiai, pats džiugiausias FTMC Metinės konferencijos momentas, nes galime pagerbti mūsų laureatus. Žmones, kurie kasdieniu darbu prisideda prie centro sėkmės. Tai yra matomi, žinomi visuomenėje žmonės, tad manau, mums tenka didžiulė garbė, kad jie kuria čia, FTMC, veda mus į priekį ir yra su mumis. O kadangi 2021-ieji buvo metai, kai centras pradėjo antrą veiklos dekadą, keičiame apdovanojimų stilių: šiemet laureatus apdovanosime ypatingais menininko Mikalojaus Vilučio kūriniais. Ačiū Jums už pastangas, už darbą, už meilę visiems, aistrą mokslui, už savęs dalijimą.“ – sakė direktorius G. Valušis.

Specialių FTMC Apdovanojimų 2021 laimėtojai mokslininkai dr. Žilvinas Ežerinskis, prof. Remigijus Juškėnas, prof. Gediminas Niaura, prof. Leonas Valkūnas, Teisės ir personalo skyriaus darbuotoja Audronė Barkauskienė ir direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalamas Marija Gutauskienė buvo pagerbti žymaus grafiko M. Vilučio autoriniais darbais – monogramomis, sukurtomis individualiai kiekvienam laureatui.

FTMC Apdovanojimą „Už gyvenimo pasiekimus“ pelnė Molekulinių darinių skyriaus Biofizikinių tyrimų laboratorijos vadovas prof. habil. dr. Leonas Valkūnas, kuris, pasak direktoriaus, neapsiriboja mokslais, garsina centrą pasaulyje ir yra plačiai dirbantis bei matomas. L. Valkūnas padėkojo už įvertinimą ir juokavo, kad organizatorių prašęs daugiau laiko pranešimui: „Bent pusės dienos reiktų, juk jeigu už viso gyvenimo nuopelnus esu apdovanotas - reikia jums papasakoti viską, ką gyvenime nuveikiau.“  Savo vadovaujamos laboratorijos veiklas profesorius pristatė pranešimu „Fotoindukuotų vyksmų savireguliacija ir valdymas molekuliniuose nanodariniuose“.

Už mokslo pasiekimus apdovanotas FTMC Organinės chemijos skyriaus Spektroelektrochemijos laboratorijos vadovas prof. habil. dr. Gediminas Niaura, dukart Lietuvos Mokslo premijos laureatas, perskaitė pranešimą „Biomolekulinė paviršiaus sustiprinta Ramano spektroskopija“. Jis sakė, kad „gera kalbėti būtent čia, centre, savai auditorijai ir būtent todėl, kad ši auditorija supranta, apie ką yra kalbama.“

Direktorius dėkojo G. Niaurai „už milžiniškai didelį mokslą ir chemijos bei fizikos apjungimą į vieną, pridedant gražią dozę spektroskopijos“.

Anot Medžiagų struktūrinės analizės skyriaus vadovo prof. dr. Remigijaus Juškėno, pagerbto FTMC prizu „Už inovacines veiklas“, šis apdovanojimas jam buvo netikėtas ir negi tapo savotišku iššūkiui, renkantis temą konferencijos pranešimui:

„Kadangi labai didelio inovatyvumo savo veikloje neįžvelgiau, pradėjau ieškoti internete, kaip apibūdinama inovacija ir inovatyvumas. Radęs prof. Aivaro Ragausko apibūdinimą: tobuliau, efektyviau ir objektyviai geriau, manau, kad šis gražus apdovanojimas turi būti skirtas ne man vienam, o visam Medžiagų struktūrinės analizės skyriui už inovatyvias veiklas.“  - kalbėjo prof. dr. R. Juškėnas ir auditorijai pristatė skyriaus veiklas pranešimu „Inovacija – tobuliau, efektyviau, geriau“.

„Išreiškiame pagarbą, ne vien dėl to, kad Remigijus Juškėnas sukūrė Medžiagų struktūrinės analizės skyrių, kilstelėjusį centrą į tarptautinį lygį. Apie šią grupę kalba užsienio kolegos, nes tai yra komanda, turinti visą būtiną įrangą ir be galo kompetentinga, galinti greitai atsakyti į visus klausimus. Apdovanojame už Remigijaus preciziškumą, atsakomybę ir pareigingumą visose veiklose. Į jį mums visiems reikėtų orientuotis, dirbant projektuose ir organizuojant darbą. Labai džiaugiuosi, kad jis yra su mumis, ačiū Remigijau.“ – sakė FTMC direktorius, įteikdamas apdovanojimą R. Juškėnui.

Už jaunatvišką proveržį FTMC apdovanojimu 2021 įvertintas Masių spektrometrijos dr. Žilvinas Ežerinskis konferencijoje pasakojo apie anglies izotopų greitintuvo masių spektrometrijos plėtrą ir taikymus Lietuvoje.

„Pasveikinkime mūsų jaunuomenę, nusipelniusią Masių spektroskopijos suklestėjimui tiek moksle, tiek versle, tiek technologijų kūrime. Už komandos telkimą, puikius rezultatus moksle ir platų, europinio lygio paslaugų teikimą šioje srityje. Žilvino suburta  FTMC komanda stebina veržliais tempais ir moksliniais pasiekimais.“ – kalbėjo akademikas G. Valušis iškilmių metu.

Teisės ir personalo skyriaus personalo inspektorė Audronė Barkauskienė pelnė apdovanojimą „Už moksliškai nematomą veiklą“.

„Personalo skyrius turi milžinišką krūvį dėl begalybės projektų, veiklų, nuolat kintančių ir niekada nesibaigiančių. Bet niekada dėl to nebuvo skundų ar dejonių. Preciziškai atidžiai dirbanti, viską subalansuojanti, daranti tai labai kantriai ir su atidumu žmogui. Visada malonu su jumis bendrauti, Audrone, šilčiausi plojimai jums.“ – sakė direktorius.

Specialiuoju FTMC apdovanojimu „Už transformacijas“ – FTMC statuso į VŠĮ keitimo proceso koordinavimą, pagerbta direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams Marija Gutauskienė.  „Už epopėjos, kurią turėjome keičiant šį statusą, koordinavimą, už varginantį darbą, tvarkant gausybę dokumentų. Už begalę atsakomybių, gulusių ant Marijos pečių visus pusantrų metų, kol centras pernai lapkritį tapo viešąją įstaiga. To nebūtų įvykę, jei ne milžiniškas Marijos darbas. Ačiū.“ – dėkojo centro direktorius.

Sėkmingai tęsiama FTMC mecenatystės tradicija – šiemet už gerą valią ir esminę paramą, kuriant Optinės koherentinės tomografijos laboratoriją centro Mecenato ženklu apdovanotas akademikas prof. Arvydas Janulaitis.

Vėliau savo pasiekimus, tyrinėjamas mokslines problemas, kelią į mokslą ir FTMC pristatė filantropo Mariaus Jakulio Jason fondo (MJJ) stipendijų laimėtojai, grįžę dirbti į FTMC iš užsienio mokslinių tyrimų centrų - Egidijus Auksorius, Aušra Baradokė ir Vytautas Žičkus. „Tai - nauji vėjai, naujos idėjos, naujas darbo stilius. Labai sveikiname ir džiaugiamės įsiliejus į centro bendruomenę.“ – jaunuosius mokslininkus sveikino G. Valušis.

Daugiausia sukūrę ir labiausiai matomi centro žmonės

Dvi dienas trukusios FTMC Metinės mokslinės konferencijos pabaigoje surengto Mokslo tarybos posėdžio metu direktorius akademikas G. Valušis pristatė centro mokslinės ir finansinės veiklos 2021 m. ataskaitą. Direktoriaus bendruomenei pateikiama metų apžvalga  - įprastas ir visų laukiamas FTMC kasmetinės mokslinės konferencijos baigiamasis akcentas.

Metinį pranešimą direktorius pradėjo nuo FTMC mokslininkų pasiekimų, veiklų, laimėjimų ir visuomeninių įvertinimų, pelnytų šalies ir pasaulio organizacijose. Dr. Renata Butkutė LRT Metų apdovanojimuose išrinkta Metų atradimu už pasiekimus medžiagų inžinerijoje ir Lietuvos lyderystę bismidų srityje. Prof. Rasa Pauliukaitė  už naujos chemijos mokslo temos atvedimą į Lietuvą nominuota „Globalios Lietuvos apdovanojimų 2021"/GLA kategorijoje „Sugrįžimai mokslo pažangai“. Dr. Gediminas Račiukaitis išrinktas Lietuvos lazerių asociacijos prezidentu, o dr. Ieva Plikusienė tapo LMA jaunąja akademike ir L‘Oreal Baltic programos „Moterims moksle“ („Women in science“) konkurso laureate.

Metiniame pranešime apibendrindamas FTMC pernai metų pasiekimus, G. Valušis trumpai apžvelgė visų centro mokslinių skyrių veiklas ir rezultatus ilgalaikėse programose, projektinėse veiklose, svarbiausius centre įvykusius pokyčius, renginius.

Po pusantrų metų trukusių procedūrų, 2021 m. lapkričio 4-tąją Fizinių ir technologijos mokslų centras pakeitė statusą ir tapo viešąja įstaiga VšĮ – tai vienas svarbiausių pernai metais įvykusių pokyčių.

2021 m. nudžiugino FTMC mokslinių grupių publikacijomis, patekusiomis ant aukšto lygio mokslinio žurnalo „Advanced Optical Materials“ viršelių. Tai E. Stankevičiaus, K. Vilkevičiaus, M. Gedvilo, E. Bužavaitės-Vertelienės, A. Selskio, Z. Balevičiaus straipsnis „Direct Laser Writing for the Formation of Large-Scale Gold Microbumps Arrays Generating Hybrid Lattice Plasmon Polaritons in VIS-NIR Range, Advanced Optical Materials (2021)

Ir L. Grinevičiūtės, C. Babayigit, D. Gailevičiaus, M. Peckaus, M. Turduev, T. Tolenio, M. Vengrio, H. Kurt, K. Staliuno publikacija „Nanostructured Multilayer Coatings for Spatial Filtering”, Advanced Optical Materials 9, 2001730 (2021)

„Labai smagu, kad mūsų kūryba yra ne tik moksliškai tvari bet ir estetiškai graži. Turime gražų būrį jaunų žmonių, dirbančių, matomų tarptautinėje mokslininkų bendruomenėje, sudėtinga būtų visus išvardinti, tad tikrai yra kuo džiaugtis.“ – sakė direktorius.

Paskelbti kūrybingiausi mokslininkai pagal 2021 m. produktyvumą, publikavę daugiausia mokslinių straipsnių aukšto lygio (Q1 ir Q2) žurnaluose. Ir toliau pirmauja prof. A. Ramanavičius - 16 str., antroje vietoje A. Selskis - 15 str., trečioje  prof. G. Niaura – 12 str. Daugiausia patentinių paraiškų – dvi tarptautines ir tris nacionalines - pateikė produktyvumu pasižymintis FTMC LTS vadovas dr. G. Račiukaitis.

2022 m. vasario 23 d. duomenimis (nuo 1990 m.), pernai metais dažniausiai cituojamu FTMC autoriumi išlieka prof. A. Ramanavičius: 2020 m. peržengęs 1000 citavimų ribą, 2021 m. jis cituotas 1757 kartų. Antroje ir trečioje vietoje dažniausiai cituojamųjų autorių pozicijas išlaikė dr. A. Alkauskas ir prof. G. Niaura. Labiausiai cituojamo straipsnio autoriumi Lietuvoje išlieka FTMC prof. habil. dr. Kęstutis Pyragas ir jo darbas skirtas chaoso valdymui.

Vertindamas 2021 m. FTMC mokslininkų mokslinius rezultatus paskelbtų publikacijų tarptautiniuose aukščiausio lygio žurnaluose (Q1 ir Q2) skaičiais, centro direktorius pastebėjo, kad antrieji pandemijos metai produktyvumu nusileido 2020-tiesiems. Pernai buvo publikuoti 244 aukščiausios kategorijos FTMC mokslininkų straipsniai. Palyginimui: 2020 m. paskelbtos 267 mokslinės publikacijos; 2019 m. - 215 publikacijų. Pozityviai nuteikia patentų dinamika: pernai pateiktos 5 patentų paraiškos, užregistruota 11 patentų (3 iš jų su JAV ir Japonija).

Mokslinių publikacijų produktyvumu pasižymėjo Lazerinių technologijų skyrius - 2021 m. paskelbė 30 aukščiausios kokybės straipsnių, prieš metus pirmavęs Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyrius 2021 m. paskelbė - 29,12 str.;  toliau rikiuojasi nedaug vienas nuo kito atsiliekantys Branduoliniu tyrimų  - 23,98 str. ir Molekulinių darinių fizikos skyriai  - 23,64 str.

Pajamos pagal skyrius ir programas metai Ekonominių verčių kontekste

Daugiausia pajamų uždirbantys FTMC skyriai 2021 m.: Lazerinių technologijų ir Optoelektronikos. Pagal praėjusiais metais sugeneruotas lėšas  pirmauja šios centro ilgalaikės programos: Optoelektronikos ir lazerių technologijos, Tausojanti energetika ir aplinkosaugos technologijos, Funkcinės medžiagos ir technologijos.

„Bendrai vertinant mokslinius rezultatus, antrieji pandemijos metai nebuvo tokie produktyvūs, ekonominės vertės pernai centre truputį smuktelėjo žemyn. Manau, kad tai susiję su dėl nesibaigiančios koronaviruso įtakos trūkčiojančiu darbu laboratorijose. Turbūt išsemti ir susikaupusių mokslinių duomenų „aruodai“: 2020 m. išpublikavę tai, ką turėjome sukaupta, matyt, pernai išsisėmėme. Verta susikaupti ir didinti mokslinės veiklos efektyvumą, o gal ir keisti tematikas. Būtina pasidžiaugti FTMC autoriais, kurie yra plačiai cituojami tarptautiniu mastu, gerai matomi pasauliniame kontekste. Jie įkvepia mus visus eiti pirmyn, rašyti projektus, skelbti publikacijas, taip pat kuria didelę pridėtinę vertę mūsų centrui  ir yra mūsų veikloms didžiulė reklama.“ – pabrėžė FTMC direktorius prof. G. Valušis.

Jis pasidžiaugė, kad centre daugėja doktorantų, jaunųjų talentų, kurie atneša naujų, gerų idėjų ir, tikimasi, po studijų mokslinę karjera tęs FTMC. Šiuo metu  čia studijuoja 113 jaunųjų mokslininkų iš įvairių šalių ir Lietuvos, daugiausia fizikų ir chemikų. 2021 m. buvo apginta 15 mokslinių disertacijų (2020 m.  - 18 disertacijų).

Veiklos perspektyvos – orientacija į Europoje naujai formuojamas kryptis 

Kalbėdamas apie 2022 metų centro veiklos prioritetines kryptis, prognozuojamas veiklas ir tikslus, G. Valušis pabrėžė, kad centrui svarbu koncentruoti mokslines tematikas, susikurti ateities ilgalaikes strategijas ir orientuoti savo pajėgumus į šiuo metu sparčiai besikeičiančioje Europoje naujai formuojamas ir vystomas aukštųjų technologijų sričių kryptis. Tai skatina naujausi, 2022 m. vasario 7-8 d.  pristatyti, Europos ekonominei, technologinei plėtrai ir naujos puslaidininkių ekosistemos, stiprinančios Europos lyderiavimą aukštųjų technologijų pasaulinėse rinkose bei Europos skaitmeninei ir žaliajai transformacijai svarbūs dokumentai: Materials 2030 Manifesto. Systemic Approach of Advanced Materials for Prosperity – a 2030 perspective  (liet. k. -  Medžiagų manifestas 2030 ir The European Chips Act, (liet. k. - Europos Lustų Aktas, t.p. ES Lustų aktas, Europos Lustų direktyva).

ES lustų aktas grindžiamas Europos pranašumu – pirmaujančiais pasaulyje mokslinių tyrimų ir technologijų tinklais ir organizacijomis, taip pat novatoriškais įrangos gamintojais. Pagal Lustų aktą bus sutelkta daugiau kaip 43 mlrd. eurų viešųjų ir privačiųjų investicijų ES valstybėse, siekiant plėsti puslaidininkių sektorių – nuo mokslinių tyrimų iki gamybos. Tikslas – iki 2030 m. padvigubinti ES dalį puslaidininkių pasaulinėse rinkose.

„Šiuos procesus įvardinčiau tektoniniais lūžiais technologijose: „atsirišti“ nuo  tolimųjų rinkų ir sukurti Europoje savo ekosistemas. Šie du dokumentai - Medžiagų manifestas ir ES Lustų aktas yra tarsi strateginės gairės mums. Už jų bus resursai. FTMC yra puslaidininkių lyderis, pripažintas pasauliniu mastu, galime tapti potencialiu stipriu strateginiu partneriu, nes turime savo aukščiausio lygio fundamentines žinias, patirtį, ir infrastruktūras. Šiandien pasaulis pasikeitė pirmiausia tuo, kad šiuolaikinis skaitmenizavimo, nuotolinio darbo poreikis sužadino milžinišką lustų paklausą. Tai pasijuto visose srityse, tapo sunku gauti net paprastų elektronikos komponentų. Naujomis strategijomis Europa bando susikurti ir tapti savarankiška ne tik puslaidininkiuose, bet ir dirbtinio intelekto visų sistemų kūrime. Šiandieninėse skaitmenizacijos transformacijose esminiu dalyku tampa ne komponentų gamyba, o visos puslaidininkių ekosistemos sukūrimas visose grandyse, generuojantis didelę pridėtinę vertę. Siūlau į tai koncentruotis ir, su FTMC Mokslo tarybos pritarimu, pagal šias europines transformacijų tendencijas orientuoti centro tolesnes strategijas, veiklas, struktūrą. Tai būtų geras galimas strateginis sprendimas keleriems metams į priekį, negalime delsti ir privalome startuoti dabar.“ – pabrėžė  FTMC direktorius, kalbėdamas apie centro veiklų ateities perspektyvas.

Metinio pranešimo pabaigoje prof. G. Valušis pastebėjo, kad verta stengtis pritraukti kuo daugiau jaunųjų talentų, stiprinti centro kompetencijas, koncentruojant resursus, įsivertinant vertybinius kriterijus, darbo stilių ir atsakomybes.

„Užtikrintai žengiame į FTMC antrąją dešimtį, nors buvo nelengvi metai. Tą parodė nors ir prastesni, bet pozityvūs rezultatai, įrodantys mūsų žmonių atsparumą ir gebėjimą dirbti sudėtingomis sąlygomis. Jus visus noriu pakviesti didesniems darbams ir optimizmui, tvirtesniam pareigos, atsakomybės ir preciziškumo kasdienėse veiklose suvokimui. Būkime tikslūs mažuose dalykuose, pasiseks ir dideli. Laukia dar vieni iššūkių ir vilties įkvepiančių transformacijų,  bet  kartu ir optimizmo kupinas laikas. Tikėkimės ir siekime intensyvių, veržlių ir kūrybingų metų, jei nenutiks kas nenumatyto... Sėkmės mums visiems.“ –  linkėjo FTMC direktorius akademikas G. Valušis.

Nuotraukos D. Jokubauskio, R. Stalionytės. Tekstas R. Stalionytės

 

Galerija