Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 03. 03 -

„Quo vadis, FTMC?" seminaras. Arvydas Strumskis

2022 m. kovo 3 d. 16 val. nuotoliniu būdu vyks

„Quo vadis, FTMC?" seminaras
„Inovacijų finansavimas ir finansavimo inovacijos"

Pranešėjas: Arvydas Strumskis (VERSLO ANGELŲ FONDAS I, II)

Intro
Investicijos inovacijoms moksle ir versle.

SKELBIMAS

Seminaras vyks nuotoliniu būdu. Nuoroda prisijungimui per Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGRmNzI4MTgtYTNhYi00ZWE1LWJkNjEtZGRlNTI4YmY5ZmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d