Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 03. 10 -

„Quo vadis, FTMC?" seminaras. Arūnas Stirkė

2022 m. kovo 10 d. 16 val. vyks seminaras – atvira diskusija:

Quo vadis, FTMC?
„Nauji vertingų medžiagų ekstracijos būdai iš dumblių išaugintų integruotose multitrofinėse akvakultūrose (IMTA)"

Pranešėjas: Arūnas Stirkė (Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyrius)

Intro
IMTA bioremediacijos komponentų tolimesnio panaudojimo galimybių tyrimai ir perspektyvos, siekiant iš jų išskirti vertingus komponentus naudojant impulsinį elektrinį lauką ir šaltąją plazmą.

SKELBIMAS

Renginys vyks nuotoliniu būdu per MS Teams. Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJjNjA0ZDUtOTVlOC00NGZmLWI1ZjctYTQ5NDdlOGU3MjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d

Kviečiame dalyvauti!