Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 03. 31 -

PAULIAUS MACKONIO disertacijos gynimas 2022-03-31

2022 m. kovo 31 d. 16:30 val., FTMC Fizikos instituto salėje (Savanorių pr. 231, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks doktoranto

PAULIAUS MACKONIO disertacijos gynimas

DIDELĖS SMAILINĖS GALIOS LAZERIO KŪRIMAS TAIKANT KIETO KŪNO, PARAMETRINIUS IR PRIVERSTINĖS RAMANO SKLAIDOS STIPRINTUVUS

Mokslinis vadovas: dr. Aleksej M. Rodin 

Disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas - prof. dr. Aidas Matijošius (Vilniaus universitetas),
  • dr. Skirmantas Ališauskas (Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Vokietija),
  • prof. dr. Arkady Major (Manitobos universitetas, Kanada),
  • dr. Audrius Pugžlys (Vienos technikos universitetas, Austrija),
  • dr. Kęstutis Regelskis (Fizinių ir technologijos mokslų centras). 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose.

DAKTARO DISERTACIJA 

Kviečiame disertacijos gynime dalyvauti nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNhMWM3MWEtYjAyZi00MGMzLTg2MTAtOTE1ZWFmMDUwYmUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d