Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 05. 30 -

AUGUSTINO POVILO FEDARAVIČIAUS disertacijos svarstymas

2022 m. gegužės 30 d. 14 val., D401 salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius) vyks 

AUGUSTINO POVILO FEDARAVIČIAUS disertacijos svarstymas

NEURONINIŲ TINKLŲ SINCHRONIZACIJOS VALDYMO ALGORITMAI 

Mokslinis vadovas: prof. dr. Kęstutis Pyragas

Recenzentai:

abil. dr. Arūnas Vytautas Tamaševičius (Fizinių ir technologijos mokslų centras)
dr. Elena Adomaitienė (Fizinių ir technologijos mokslų centras) 

Nuotolinio prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjNkOTU3N2ItZDA0My00ZDdjLWI4M2MtYzc4NjE3MGVkN2Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d