Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 06. 30 -

RAMINTOS STAGNIŪNAITĖS disertacijos gynimas 2022-06-30

2022 m. birželio 30 d. 14 val., salėje E302 (Saulėtekio al. 3, Vilnius) vyks

RAMINTOS STAGNIŪNAITĖS disertacijos gynimas

METALO OKSIDO PAGRINDU SUFORMUOTŲ KATALIZATORIŲ KŪRIMAS IR JŲ TAIKYMAS KURO ELEMENTAMS

DEVELOPMENT OF METAL OXIDE-BASED CATALYSTS AND THEIR APPLICATION FOR FUEL CELLS

Mokslinė vadovė: dr. Virginija Kepenienė

Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas - prof. habil. dr. Albertas Malinauskas (Fizinių ir technologijos mokslų centras),
prof. dr. Ingrida Ancutienė (Kauno technologijos universitetas),
prof. dr. Aldona Beganskienė (Vilniaus universitetas),
doc. dr. Živilė Stankevičiūtė (Vilniaus universitetas),
dr. Cyril Rousseau (Artois universitetas, Prancūzija).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir interneto svetainėje adresu:

https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=589B49BBAF5776799CE418CF8E3B7482/STAGNIUNAITE%20Raminta.pdf