Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 06. 30 -

ARNO NAUJOKAIČIO disertacijos gynimas 2022-06-30

2022 m. birželio 30 d. 13 val., salėje D401 (Saulėtekio al. 3, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks

ARNO NAUJOKAIČIO disertacijos gynimas

MOLIBDENO DISULFIDO (MoS2) IR JO HETEROSTRUKTŪRŲ SINTEZĖ BEI TAIKYMAS VANDENS SKALDYMUI

Mokslinis konsultantas: dr. Arūnas Jagminas

Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas - prof. dr. Nerija Žurauskienė – tarybos pirmininkė (Fizinių ir technologijos mokslų centras),
dr. Kristijonas Genevičius (Vilniaus universitetas),
dr. Zenonas Jusys (Ulmo universitetas, Vokietija),
prof. habil. dr. Aivaras Kareiva (Vilniaus universitetas),
dr. Algirdas Mekys (Vilniaus universitetas).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir interneto svetainėje adresu:

https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=300B8F72A5652B505943B9E38FB296CA/Naujokaitis%20Arnas.pdf        

Disertacijos gynime yra galimybė dalyvauti ir nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyZjg1YzgtZTZjNy00ZDgwLTk0MWYtOTdjMTFlZmMyOWNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d