Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 09. 13 -

In Memoriam. Vytautas ŠILALNIKAS (1934 – 2022)

Gražią besibaigiančios vasaros dieną išėjo buvęs ilgametis Puslaidininkių fizikos instituto mokslinis sekretorius Vytautas Šilalnikas.
 
Jaunas fizikas, 1959 metais baigęs Vilniaus valstybinį universitetą, pradėjo dirbti Mokslų Akademijos Fizikos ir matematikos institute. Ir visą gyvenimą, galima sakyti, dirbo tame pačiame darbe. Tik institutų pavadinimai ir pareigos per tą laiką keitėsi: pradžioj – Mokslų Akademijos Fizikos ir matematikos institute, vėliau Puslaidininkių fizikos institute, pradėjo jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, baigė – vyresniuoju mokslo darbuotoju. 1965 m. apginęs fizikos-matematikos mokslų kandidatinę disertaciją „Karštųjų elektronų emisija iš germanio ir silicio monokristalų“ tapo Puslaidininkių elektronikos sektoriaus vadovu. Ilgus metus (nuo 1986 m.) buvo instituto mokslinis sekretorius. Ir 2001 metais išėjus iš nuolatinio darbo dar ilgai jam atsirasdavo aktyvios veiklos institute. Buvo vienas iš tarptautinių konferencijų organizatorių, dažnai patalkininkaudavo ar patardavo kitais atsakingais momentais.
 
Moksliniai V. Šilalniko darbai buvo skirti karštų elektronų tyrimui sistemoje metalas-dielektrikas-puslaidininkis. Darbo rezultatai publikuoti įvairiuose žurnaluose, referuoti konferencijose. Jis buvo išradimų autorius ar bendraautorius, nekartą stažavosi užsienyje. Buvo gabus, savarankiškas mokslo darbuotojas, geras organizatorius, vadovas, puikus žmogus.
 
Didžiąją dalį savo energijos buvo atidavęs sodui, šeimai, namams, sportui. Beje, jis vienintelis instituto sodų bendrijoje „Parama” galėjo sudaryti trijų kartų šeimyninę krepšinio komandą ir susikauti su kitais mėgėjais trys prieš tris.
 
O dabar visa tai liks mūsų atmintyje.