Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 09. 29 -

„Quo vadis, FTMC?" seminaras. Arūnas Gudelis

2022 m. rugsėjo 29 d. 16 val., D401 (Saulėtekio al. 3, Vilnius) vyks seminaras – atvira diskusija:

Quo vadis, FTMC?
„Nacionalinio metrologijos instituto perspektyvos Europos partnerystės šviesoje"
Dr. Arūnas Gudelis (Nacionalinis metrologijos institutas)

Intro
Svarbu dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Bus siūloma FTMC skyriams įvertinti savo dalyvavimo EPM (European Partnership on Metrology) kvietimuose galimybes, nes Nacionalinis metrologijos institutas Lietuvoje yra FTMC.

SKELBIMAS

Nuoroda prisijungiantiems nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRjMjczOTgtYjU4MS00YWIzLTk1YWItYzM2Mjg1OTNkYmZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d

--
„Quo vadis, FTMC?“ yra atviros diskusijos apie tai, kokie moksliniai prioritetai dominuoja pasaulyje, kokios veiklos ir inovacijos sulaukia didžiausio dėmesio. Pranešimų temas gali siūlyti visi - pavadinimą ir 3-5 sakinių reziumé apie ką bus kalbama siųsti el.paštu direktoriui.