Naujienos ir renginiai

Renginiai ir skelbimai

2022. 10. 13 -

„Quo vadis, FTMC?" seminaras. Arūnas Šetkus

2022 m. spalio 13 d. 16 val., D401 (Saulėtekio al. 3, Vilnius) vyks seminaras – atvira diskusija:

Quo vadis, FTMC?
„Puslaidininkinės technologijos elektroninėms sistemoms su integruotais fotoniniais moduliais, apimančiais sritį nuo IR iki THz"
Dr. Arūnas Šetkus (Fizikinių technologijų skyrius)

Intro
FTMC eksploatuojama puslaidininkinių technologijų infrastruktūra gali būti taikoma veikloms, vykdant mokslinius tyrimus ir taikomąsias technologines studijas, siejant su Europoje vykdoma lustų technologijų plėtra, pažangių medžiagų kūrimu bei taikymu.

SKELBIMAS

Nuoroda prisijungiantiems nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M3MWY2NDUtYTY1ZS00M2NjLTllZTgtNWNhM2EwYjU2Y2Ri%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d