Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 10. 20 -

„Quo vadis, FTMC?" seminaras. Ramūnas Valiokas

2022 m. spalio 20 d. 16 val., D401 (Saulėtekio al. 3, Vilnius) vyks seminaras – atvira diskusija:

Quo vadis, FTMC?
„Nuo molekulinių sąveikų iki biologinių lustų - mikro ir nanotechnologijos kitaip"
Dr. Ramūnas Valiokas (Nanoinžinerijos skyrius)

Intro
Minkštųjų medžiagų būsenos (angl. soft matter) pasižymi kompleksinėmis ir hierarchinėmis sąveikomis. Kurių balansas dar labiau sudėtingėja ribiniuose sluoksniuose ir esant dinaminėms sąlygomis. Tačiau perpratus savaiminio susirinkimo ir cheminių reakcijų derinius, atsiveria gana tiesus kelias į tikslinį molekulinių darinių projektavimą, hibridinių bei netgi kietakūnių nanostruktūrų inžineriją. Kaip tai daroma mūsų skyriuje ir kam to reikia – bus trumpai apžvelgta šiame seminare.

Nuoroda prisijungiantiems nuotoliniu būdu: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFiZDg0ODQtMDg5Mi00MzU1LWFmODQtNzdiMmU4NWU0N2Rl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22ed22e6aa-5ad6-4d66-a915-f9993317456f%22%7d