Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 10. 28 -

JUOZO DUDUČIO disertacijos gynimas 2022-10-28

2022 m. spalio 28 d. 14 val., FTMC Fizikos instituto salėje (Savanorių pr. 231, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks

JUOZO DUDUČIO disertacijos gynimas

SKAIDRIŲ TERPIŲ TŪRINIS MODIFIKAVIMAS BEI APDIRBIMAS SUKELIANT MEDŽIAGOS ĮTRŪKIUS ĮVAIRIOS ERDVINĖS SANDAROS LAZERIŲ PLUOŠTAIS

Mokslinis konsultantas: dr. Paulius Gečys                                               

Disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas - prof. dr. Mangirdas Malinauskas (Vilniaus universitetas),
  • dr. Francois Courvoisier (Burgundijos universiteto FEMTO-ST institutas, CNRS),
  • doc. dr. Vytautas Jukna (Vilniaus universitetas),
  • dr. Evaldas Stankevičius (Fizinių ir technologijos mokslu centras),
  • prof. dr. Tomas Tamulevičius (Kauno technologijos universitetas).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir interneto svetainėje adresu:

https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=19BAAE819C370BE0E6912D1EB2102101/DUDUTIS%20Juozas.pdf         

Disertacijos gynime yra galimybė dalyvauti ir nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJmZTBhYzUtYTlmYy00MzRlLTg4ODAtZDA1NDdkMGRmNGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d   

Kviečiame aktyviai dalyvauti!