Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 12. 07 -

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojų pareigoms eiti

Vadovaujantis Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (toliau – Centro) įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 852, 31.20 punktu ir Mokslo darbuotojų konkurso pareigoms eiti organizavimo tvarkos, patvirtintos Centro Mokslo tarybos 2017 m. sausio 19 d. nutarimu, 3 punktu:
 
Skelbiamas konkursas į vyriausiųjų mokslo darbuotojų, vyresniųjų mokslo darbuotojų ir mokslo darbuotojų pareigas pagal mokslines tematikas:
 
1.1. Cheminės inžinerijos ir technologijų skyriuje (1100):
1.1.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Medžiagos jonų įterpimo baterijoms: paieška, sintezė, charakterizavimas, taikymai“,
1.1.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Kristalinių fazių, skirtų taikymui optikoje, sintezė ir charakterizavimas“,
1.1.3. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Biokuro elementuose dalyvaujančių mikroorganizmų gyvybingumo ir jų elektrocheminių savybių tyrimai“,
1.1.4. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Biokuro elementuose vykstančių procesų modeliavimas ir jų efektyvumo tyrimas“.
 
1.2. Elektrocheminės medžiagotyros skyriuje (1200):
1.2.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Nanostruktūrizupotų medžiagų ir plėvelių elektrocheminė sintezė ir tyrimai“,
1.2.2. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Medžiagų jutikliams sintezė ir konstravimas“.
 
1.3. Katalizės skyriuje (1300):
1.3.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Katalizinių sistemų kuro elementams formavimas ir savybių tyrimas“,
1.3.2. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Nemetalinių katalizatorių paieška kuro elementams“.
 
1.4. Medžiagų struktūrinės analizės skyriuje (1400):
1.4.1. m.d. pareigoms – 1 vieta,  
tema „Energijos konversijos taikymui skirtų tvarių chalkogenidų sintezė ir tyrimas elektroninės mikroskopijos metodais“.
 
1.5. Organinės chemijos skyriuje (1500):
1.5.1.  vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Hibridinių plazmoninių nanodalelių sintezės, charakterizavimo ir taikymo paviršiaus sustiprintoje Ramano spektroskopijoje tyrimai“,
1.5.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Elektrocheminės fazių ribos tyrimai paviršiaus sustiprintos infraraudonosios sugerties ir paviršiaus sustiprintos Ramano spektroskopijos metodais“,
1.5.3. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Lakiųjų organinių junginių taikymai ir tyrimai dujų chromatografijos metodu“.
 
1.6. Nanotechnologijų skyriuje (1600):
1.6.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Afininėmis sąveikomis grįstų jutiklių kūrimas“.
 
2.1. Branduolinių tyrimų skyriuje (2200):
2.2.1. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Elektringų dalelių sąveikų ir greitinimo procesų intensyvia optine spinduliuote dielektrinėse struktūrose tyrimas",
2.2.2. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „AMS bandinių grafitizacijos metodo plėtra ir izotopinio frakcionavimosi tyrimas",
2.2.3. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Izotopų santykio masių spektrometrijos taikymai amino rūgščių tyrimuose".
 
2.2. Lazerinių technologijų skyriuje (2300):
2.2.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Struktūrizuotų optinių komponentų formavimo technologijos ir taikymai",
2.2.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Trimačių mikrooptinių, mikromechaninių ir mikrofluidinių komponentų formavimas lydyto kvarco tūryje tiesioginio lazerinio rašymo ir lazeriu asistuoto cheminio ėsdinimo technologijomis",
2.2.3. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Stipriosios sąveikos hibridinėse plazmoninėse modose tyrimai ir jų taikymai nanofotoniniuose prietaisuose",
2.2.4. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Lazerinių technologijų skaidrių medžiagų apdirbimui vystymas",
2.2.5. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Kompaktiškų diodais kaupinamų didelės vidutinės ir smailinės galios kietojo kūno lazerių kūrimas ir tyrimai“,
2.2.6. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Našių 3D lazerinio mikroapdirbimo technologijų vystymas“.
 
2.3. Molekulinių darinių fizikos skyriuje (2400):
2.3.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Molekulinų reiškinių teorinis modeliavimas".
 
3.1. Fizikinių technologijų skyriuje (3200):
3.1.1. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Integruotų fotoninių ir elektroninių mikrosistemų technologijų prietaisams vystymas“.
 
3.2. Fundamentinių tyrimų skyriuje (3300):
3.2.1. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Teorinė taškinių defektų spindulinių perėjimų spektroskopija kristaluose“.
 
3.3. Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyriuje (3400):
3.3.1. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Nanostruktūrizuotų elektrocheminių jutiklių kūrimas ir taikymas pratekančių skysčių mikrosistemoms“.
 
3.4. Optoelektronikos skyriuje (3500):
3.4.1. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Puslaidininkinių nanodarinių modeliavimas kvantinės mechanikos metodais“,
3.4.2. m.d. pareigoms – 1 vieta,
tema „Bismidų optinių savybių tyrimai naudojant temperatūrines fotoliuminescencijos ir moduliacinės spektroskopijos metodikas“.
 
Konkurso vykdymas
 
Konkurso vykdymo terminas: nuo 2023 m. kovo 6 d. iki kovo 9 d.
 
Dokumentai konkursui pateikiami iki 2023 m. vasario 15 d. elektroniniu paštu rasa.kromkute@ftmc.lt.
 
Konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas:
 • prašymas Centro direktoriaus vardu dalyvauti konkurse (nurodant konkrečią konkursinę vietą, į kurią pretenduoja kandidatas);
 • gyvenimo aprašymas (curriculum vitae iki 2 psl.);
 • mokslinės veiklos ir planų ateičiai aprašymas (laisva forma iki 1 psl.);
 • mokslinių darbų sąrašas:
  • straipsnius išdėstyti pagal metus;
  • nurodyti Q1-Q4 pagal Clarivate Analytics Web of Science;
 • dviejų mokslininkų rekomendacijos;
 • mokslo daktaro diplomo kopija;
 • savo nuožiūra kiti svarbūs mokslinę kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai.