Naujienos ir renginiai

Naujienos

2023. 09. 08 -

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojų pareigoms eiti

Vadovaujantis Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (toliau – Centro) įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 852, 31.20 punktu ir Mokslo darbuotojų konkurso pareigoms eiti organizavimo tvarkos, patvirtintos Centro Mokslo tarybos 2017 m. sausio 19 d. nutarimu, 3 punktu:

Skelbiamas konkursas į vyriausiųjų mokslo darbuotojų, vyresniųjų mokslo darbuotojų ir mokslo darbuotojų pareigas pagal mokslines tematikas:

1.1. Cheminės inžinerijos ir technologijų skyriuje (1100):

1.1.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Kristalinių junginių, pasižyminčių optinėmis ir / arba elektrocheminėmis savybėmis, sintezė ir tyrimai“,

1.2. Elektrocheminės medžiagotyros skyriuje (1200):

1.2.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Poringų nanodarinių sintezė ir taikymas biojutiklių ir kuro elementų konstravimui“,

1.2.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Efektyvių nanomedžiagų sintezės ir taikymų jutikliams tyrimas“,

1.2.3. m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Hibridinių superparamagnetinių-liuminescuojančių dalelių medicininiams taikymams sintezė ir tyrimai“,

1.3. Medžiagų struktūrinės analizės skyriuje (1400):

1.3.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Rentgeno difrakciniai epitaksinių sluoksnių tyrimai“,

1.4. Organinės chemijos skyriuje (1500):

1.4.1. m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Paladžiu (II) katalizuojamos reakcijos: naujų ligandų kūrimas ir jų pritaikymas organinėje sintezėje“,

1.5. Nanotechnologijų skyriuje (1600):

1.5.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Nanostruktūrizuotų darinių tyrimai“,

1.5.2. m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Elektrocheminių biojutiklių kūrimas“,

1.6. Aplinkotyros skyriuje (2100):

1.6.1. m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Mašininio mokymosi metodų vystymas aplinkotyroje",

1.7. Branduolinių tyrimų skyriuje (2200):

1.7.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo metodų plėtra radionuklidų aktyvumo vieneto nacionalinio etalono technologiniams taikymams“,

1.7.2. m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Organinių medžiagų poveikio radionuklidų kaupimuisi inžinieriniuose barjeruose šarminėmis sąlygomis tyrimai“,

1.8. Lazerinių technologijų skyriuje (2300):

1.8.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Lazerinių plazminės bangos greitintuvų skaitinis modeliavims TW klasės lazeriams“,

1.8.2. m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Stipriosios sąveikos tyrimai plazmon-eksitoninėse sistemose naudojant fluorescencijos gęsimo trukmės mikroskopiją“,

1.9. Molekulinių darinių fizikos skyriuje (2400):

1.9.1. m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Organinių saulės elementų ir jiems taikomų medžiagų fotoelektriniai tyrimai“,

1.9.2. m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Perovskitų ir naujų jiems giminingų medžiagų taikymas fotoelektronikoje“,

1.10. Nanoinžinerijos skyriuje (2500):

1.10.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Anglies nanomedžiagų sintezė, tyrimai ir taikymas“,

1.11. Elektroninių vyksmų laboratorijoje (3100):

1.11.1. m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Aukštadažnė elektronika“,

1.12. Fundamentinių tyrimų skyriuje (3300):

1.12.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Lazerinės spinduliuotės transformacijos ir erdvinių šviesos moduliatorių kūrimas“,

1.12.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Kvantinė optika“,

1.13. Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyriuje (3400):

1.13.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Elektros inžinerija ir impulsinės technologijos“,

1.14. Optoelektronikos skyriuje (3500):

1.14.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Difrakcinė optika ir optoelektroninės sistemos“,

1.14.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Anglies nanodariniai ir nanooptika“,

1.14.3. m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Ultrasparčioji optoelektronika“,

1.14.4. m.d. pareigoms – 1 vieta,  tema „Terahercinių vaizdų apdorojimas“.

Skelbiamas konkursas į vyriausiųjų mokslo darbuotojų, vyresniųjų mokslo darbuotojų ir mokslo darbuotojų pareigas Centro moksliniuose padaliniuose ilgalaikių mokslo programų vykdymui:

2.1. Organinės chemijos skyriuje (1500):

2.1.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta

2.1.2. m.d. pareigoms – 2 vietos

2.2.  Branduolinių tyrimų skyriuje (2200):

2.2.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta

2.2.2. m.d. pareigoms – 1 vieta

2.3. Lazerinių technologijų skyriuje (2300):

2.3.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta

2.3.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta

2.3.3. m.d. pareigoms – 1 vieta

2.4. Nanoinžinerijos skyriuje (2500):

2.4.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta

2.5. Optoelektronikos skyriuje (3500):

2.5.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta

 

Konkurso vykdymas

Konkurso vykdymo terminas: nuo 2023 m. gruodžio 4 d. iki gruodžio 8 d.

Dokumentai konkursui pateikiami iki 2023 m. lapkričio 20 d. elektroniniu paštu rasa.kromkute@ftmc.lt;

Konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas:

 • prašymas Centro direktoriaus vardu dalyvauti konkurse (nurodant konkrečią konkursinę vietą, į kurią pretenduoja kandidatas);
 • gyvenimo aprašymas (curriculum vitae iki 2 psl.);
 • mokslinės veiklos ir planų ateičiai aprašymas (laisva forma iki 1 psl.);
 • mokslinių darbų sąrašas:
  • straipsnius išdėstyti pagal metus,
  • nurodyti Q1-Q4 pagal Clarivate Analytics Web of Science.
 • dviejų mokslininkų rekomendacijos;
 • mokslo daktaro diplomo kopija;
 • savo nuožiūra kiti svarbūs mokslinę kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai.