Naujienos ir renginiai

Naujienos

2023. 12. 05 -

AHMED MOHAMED TAHA ABDELHAMID ALFA disertacijos gynimas

Nuotrauka: Hernandez and Sorokina

2023 m. gruodžio 5 d. 14 val., FTMC A101 salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks doktoranto AHMED MOHAMED TAHA ABDELHAMID ALFA disertacijos gynimas.

Darbo tema: IMPULSINIO ELEKTRINIO LAUKO POVEIKIS BALTYMŲ STRUKTŪRINĖMS IR TECHNOFUNKCINĖMS SAVYBĖMS 

Mokslinis vadovas: dr. Arūnas Stirkė (Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija –N 003).

Mokslinis konsultantas – doc. dr. Federico Casanova (Danijos technikos universitetas. Nacionalinio maisto institutas, chemija – N 003).

Disertacijos gynimo taryba:          

  • Pirmininkas – prof. dr. Saulius Šatkauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslai, biofizika – N 011);
  • prof. dr. Guillaume Delaplace (Lillio universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003);
  • prof. dr. Rasa Pauliukaitė (VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija – N 003);
  • dr. Monika Skruodienė (VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija – N 003);
  • doc. dr. Jelena Zagorska (Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003). 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir interneto svetainėje adresu:

https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=D44D2C985CFE0029C5AE5B7C7291AD86/ALFA%20Ahmed%20Mohamed%20Taha%20Abdelhamid.pdf

Disertacijos gynime yra galimybė dalyvauti ir nuotoliniu būdu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg2ZDM4OWEtNzA4ZC00NzJjLTgyYWEtMGRhZDM3ZTBhMzZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d

arba

MS Teams prisijungimas:
Meeting ID: 347 152 942 515
Passcode: kWsBkB

 

Kviečiame dalyvauti!