Naujienos ir renginiai

Naujienos

2023. 12. 21 -

AUDRIAUS SADAUNYKO disertacijos gynimas

2023 m. gruodžio 21 d. 10 val., FTMC A101 salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks doktoranto AUDRIAUS SADAUNYKO disertacijos gynimas.

Darbo tema: DUJŲ CHROMATOGRAFINĖS ANALIZĖS TOBULINIMAS: INOVATYVUS KRIO-KONCENTRAVIMO MODULIS GC ANALIZEI

Mokslinis vadovas: prof. dr. Evaldas Naujalis (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija – N 003)                               

Disertacijos gynimo taryba:          

  • Pirmininkas – prof. habil. dr. Aivaras Kareiva (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003),
  • dr. Jurga Būdienė (Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija – N 003),
  • dr. Germanas Peleckis (Vulongongo universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003),
  • dr. Vilius Poškus (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003),
  • doc. dr. Andrius Sazonovas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir interneto svetainėje adresu:

https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=D121BB8972AD0BDD793453235B7B3355/SADAUNYKAS%20Audrius.pdf

 

Gynime dalyvauti galite ir nuotoliniu būdu, prisijungdami per MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYzMjFkYjEtYjNlOS00MmQxLTg5ZGItMTU3ZTJkNWRkYzEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d

 

Kviečiame dalyvauti!