Naujienos ir renginiai

Naujienos

2023. 12. 22 -

VYTAUTO ŽUTAUTO disertacijos gynimas

2023 m. gruodžio 22 d. 11 val., FTMC D401 salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius) vyks doktoranto VYTAUTO ŽUTAUTO disertacijos gynimas.

Darbo tema: LAIDŽIŲ POLIMERŲ TAIKYMAS JUTIKLIUOSE

Mokslinės vadovės:

  • dr. Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė (Valstybinis mokslų tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija – N 003), 2019-2020.
  • dr. Rasa Pauliukaitė (Valstybinis mokslų tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija –N 003), 2020-2023.                                        

Disertacijos gynimo taryba:          

  • Pirmininkas- prof. habil. dr. Aivaras Kareiva (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003),
  • dr. Marius Dagys (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003),
  • dr. Mariana Emilia Ghica (Koimbros universitetas, Portugalija, gamtos mokslai, chemija – N 003),
  • doc. dr. Inga Grigoravičiūtė (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003),
  • dr. Vilma Ratautaitė (VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija – N 003). 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir interneto svetainėje adresu:

https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=EC2BADDA29695DBFCD9F57C578FF27C0/ZUTAUTAS%20Vytautas.pdf  

Gynime dalyvauti galite ir nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkyNzRlMWItYjhiYS00ZmIyLTlmOWItNTAyYWYzMGVmM2E3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d

Kviečiame dalyvauti!