Naujienos ir renginiai

Naujienos

2024. 04. 12 -

DARBO SKELBIMAS. Metrologas (-ė) Nacionaliniame metrologijos institute

Hernandez & Sorokina / FTMC nuotrauka

Ieškome gamtos ar technologijos mokslų srities išsilavinimą turinčio metrologo (-ės), kuris (-i) prisijungtų prie Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Nacionalinio metrologijos instituto (toliau – NMI) komandos.

Pagrindinės funkcijos:

 • dalyvauti tarplaboratoriniuose ir tarptautiniuose palyginimuose, laboratorijos mokslinių, paslaugų ir partnerystės (bendradarbiavimo) sutarčių bei projektų vykdyme;
 • atlikti kalibravimo ir (arba) tyrimų, ėminių ėmimo darbus ir apdoroti jų rezultatus;
 • pavedus NMI vadovui, priskirtoje srityje atstovauti NMI tarptautinių metrologijos organizacijų techniniuose komitetuose;
 • atlikti užsakymų analizę ir rengti kalibravimo ir (arba) tyrimų, ėminių ėmimo ataskaitas;
 • vykdyti papildomas pareigas, susijusias su konkretaus etalono veikimo ir palaikymo ypatumais;
 • laiku ir tinkamai vykdyti planinius inžinerinius  darbus, kitus įsipareigojimus bei pavedimus;
 • dalyvauti MTEP veiklose, rengiant mokslinių tyrimų metodikas, kuriant naujų įrengimų maketus, prototipus, programinę įrangą, rengiant techninę dokumentaciją;
 • pagal kompetenciją dalyvauti rengiant mokslines publikacijas, išradimų aprašymus ir kitų MTEP veiklų ataskaitas;
 • tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją bei ją saugoti.

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą gamtos ir (arba) technologijos mokslų srityje;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • gebėti ieškoti inžinerinių sprendimų ir siekti esamų procesų optimizavimo, remiantis fundamentinių bei taikomųjų mokslų pasiekimais;
 • gebėti vykdyti taikomojo mokslo tyrimus, projektavimo, konstravimo, kompiuterinio modeliavimo, technologijų rengimo, įrenginių planinio aptarnavimo darbus;
 • gebėti dirbti su naujomis ryšių, informacinių technologijų ir kitomis technikos priemonėmis;
 • gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
 • gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, susijusius su tiesioginėmis darbo funkcijomis, savarankiškai spręsti iškilusias problemas, turėti komandinio darbo įgūdžių.

Privalumais laikome:

 • Magistro kvalifikacinį laipsnį, gamtos ir(arba) technologijos mokslų srityje arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • Darbo patirtį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje;
 • Kokybės vadybos sistemos ir procedūrų, įdiegtų pagal tarptautinį standartą ISO/IEC 17025 standartą išmanymą
 • etalono įrangos ir matavimo prietaisų veikimo principų išmanymą, mokėjimą vertinti matavimo neapibrėžtį.

Siūlome:

 • Įdomų ir prasmingą darbą didžiausiame Baltijos šalyse mokslinių tyrimų centre;
 • Galimybę dirbti ne visu krūviu (papildomas darbas);
 • Darbo užmokestį nuo 1200 iki 1800 Eur/mėn., neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo kandidato (-ės) kvalifikacijos ir profesinio darbo patirties metais).

CV siųsti el. paštu linas.galkauskas@ftmc.lt iki 2024 m. balandžio 12 d.