Naujienos ir renginiai

Naujienos

2024. 05. 02 -

Dėl FTMC direktoriaus atostogų ir pavaduojančio asmens

Hernandez and Sorokina / FTMC nuotrauka

Informuojame, kad šiuo metu atostogauja FTMC direktorius prof. habil. dr. Gintaras Valušis. 

Direktoriaus atostogų laikotarpis: 2024 05 02–2024 05 03 (imtinai).

Pavaduojantis asmuo: l. e. p. direktoriaus pavaduotojas taikomajam mokslui ir inovacijoms dr. Saulius Tumėnas.

FTMC informacija