Naujienos ir renginiai

Naujienos

2024. 05. 29 -

MATO RUDZIKO disertacijos gynimas

2024 m. gegužės 29 d. 10:00 val., A101 auditorijoje (Saulėtekio al. 3, Vilnius) vyks doktoranto MATO RUDZIKO fizikos krypties disertacinio darbo gynimas.

Tema: „Optinių ir elektrinių charakteristikų tyrimas fotovoltiniuose elementuose, nuspalvotuose funkcinėmis skaidrių oksidų dangomis“ 

Mokslinis vadovas: dr.(hp) Arūnas Šetkus (Fizikinių technologijų skyrius)

Disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas- prof. habil. dr. Vidmantas Gulbinas (Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, fizika – N 002),
  • dr. Maxim Guc (Katalonijos energetikos tyrimų institutas, Ispanija, gamtos mokslai, fizika – N 002),
  • prof. dr. Vygintas Jankauskas (Vilniaus universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008),
  • prof. dr. Vincas Tamošiūnas (Vilniaus universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008),
  • prof. dr. Pranciškus Vitta (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002).

Su disertacija galite susipažinti:

Gynime dalyvauti galite ir nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE4ZWI2YTgtNDI5Yy00OGQ3LTlmNjAtNWQ2YmFiY2I1YzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Susiję:
Doktorantų TV skelbimas (1)-a70bdd79311d049f899f3bd699c31f56.png
2024. 03. 08 - MATO RUDZIKO disertacijos svarstymas 2024 m. kovo 8 d. 10:00 val., D213 kabinete (Saulėtekio al. 3, Vilnius).