Naujienos ir renginiai

Renginiai ir skelbimai

2024. 06. 10 -

RAIMONDOS BOGUŽAITĖS disertacijos svarstymas

2024 m. birželio 10 d. (pirmadienį), 11 val., E302 kab., Saulėtekio al. 3 ir nuotoliniu būdu vyks doktorantės RAIMONDOS BOGUŽAITĖS chemijos krypties disertacinio darbo svarstymas. 

Tema: „Elektrocheminio jutiklio kūrimas polipirolo pagrindu ir jo savybių modifikavimas“ (angl. „Development of an electrochemical sensor based on polypyrrole and modification of its properties“).

Mokslinė vadovė: dr. Vilma Ratautaitė (Nanotechnologijų skyrius)

Recenzentės:

  • dr. Renata Butkutė (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, Medžiagų inžinerija – T 008);
  • doc. dr. Jolanta Sereikaitė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH), gamtos mokslai, Chemijos inžinerija – T 005).

Disertacijos svarstyme galite dalyvauti ir nuotoliniu būdu, per MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTMyNWYwMWMtYTdhMy00ODQ4LTllNmEtMDUyMmU3ZTdjZTg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22aa526070-802e-4065-94e7-a26a56ce78b3%22%7d

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Susiję:
R pergale-6bcd06dc1544a897d25bae3f842ae53a.jpg
2023. 10. 19 - R. Bogužaitė laimėjo jaunųjų mokslininkų konkursą „Tyrėjų Grand Prix“! Jos pranešimas apie jutikliuose taikomus molekulinius įspaudus buvo įtraukiantis ir nepaleidžiantis nuo pat pirmųjų sekundžių.
Raimonda 2-d4fd0c01ac5b93ef5c82ff7a87c5894c.jpg
2023. 10. 12 - Mūsų doktorantė R. Bogužaitė – „Tyrėjų Grand Prix“ konkurso finale Renginys dar vadinamas mokslininkų „X faktoriumi“, kadangi jame žiūrovams patraukliai pristatomos disertacijų temos.