Naujienos ir renginiai

Renginiai ir skelbimai

2024. 05. 30 -

EDITH FLORA JOEL disertacijos svarstymas

2024 m. gegužės 30 d. (ketvirtadienį), 10 val. C202 kab., Saulėtekio al. 3 ir nuotoliniu būdu vyks doktorantės EDITH FLORA JOEL fizikos krypties disertacinio darbo svarstymas. 

Tema: „Chitozano-grafeno oksido nanokompositų tyrimai ir jų taikymai aplikosaugoje“ (angl. „Investigation of Chitosan-Graphene Oxide Nanocomposites and Their Application in Environmental Protection“)

Mokslinė vadovė: dr. Galina Lujanienė (Aplinkotyros skyrius)

Recenzentės:

  • dr. Danguolė Montvydienė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra – N 012);
  • dr. Reda Dzingelevičienė (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003).

Disertacijos svarstyme galite dalyvauti ir nuotoliniu būdu, per MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdmNTM1OGItYjE0Mi00M2QxLThmZjItYjRlYTA1YTIzOWM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d

arba

Meeting ID: 333 408 158 952

Passcode: sKbvu7


Kviečiame aktyviai dalyvauti!