Naujienos ir renginiai

Naujienos

2018. 11. 03

Svarbi informacija apie LMA jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių darbų konkursą

Lietuvos mokslų akademija paskelbė 2018 metų jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą.
 
Konkurse turi teisę dalyvauti atskiri tyrėjai, doktorantai arba jų grupės (ne daugiau kaip 3 asmenys).
Konkurse dalyvaujantys jaunieji mokslininkai daktaro mokslų laipsnį turi būti įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos). Jei konkursinis darbas atliktas kartu su vyresniais kolegomis, tai šių indėlis neturi viršyti 50 proc.
 
DĖMESIO! Norintys dalyvauti konkurse FTMC darbuotojai darbų pavadinimus ir autorius turi pateikti mokslo tarybos pirmininkui Gediminui Račiukaičiui (gediminas.raciukaitis@ftmc.lt) iki lapkričio 15 d.
 
Konkurso dalyviai turi dalyvauti dviejų dalių mokymuose:
– 3 akad. val. skirtos supažindinti, kaip pildomos paraiškos, pateikti gerosios praktikos pavyzdžių. Mokymai vyks 2018 m. lapkričio 20 d. 12 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius).
– 5 akad. val. skirtos aptarti paraiškų turinį, pateikti rekomendacijų rengiant ir vykdant projektus. Mokymai vyks 2019 m. vasario mėn. (vieta ir data bus tikslinamos).
 
Skaitmeninti darbai ir autorių dokumentai teikiami Lietuvos mokslų akademijos  tinklalapyje adresu:
 
Konkurso nuostatus rasite:
 
Mokslo darbai priimami 2018 m. lapkričio 21 d. – gruodžio 21 d.
 
Informacija teikiama mob. 8 608 17 888 arba e. paštu v.paskauskiene@lma.lt